NIEUWE VOORZITTER

Kerkemeijer Gemini heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen maandag 20 september is benoemd dat Wim Luimes het stokje overneemt van Hidde Bulten. Hidde was 12 jaar bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar voorzitter. Hij vond het nu tijd om zijn functie over te dragen.
Milou Hemel heeft hem toegesproken en bedankt voor zijn inzet al die jaren. Hij kreeg een mooie bos bloemen overhandigd en een plank vol lekkers!
 
Namens het bestuur droeg Milou tijdens de vergadering voor om Hidde te benoemen tot erelid, voor deze en al zijn andere diensten. De leden gingen hiermee onder luid applaus akkoord! Na deze ‘huldiging’ werd Wim Luimes officieel benoemd tot voorzitter en stond Hidde zijn plek achter de bestuurstafel af.
 
Wim is vader van twee volleyballende dochters: Ellen en Ankie. Daarnaast brengt hij heel veel bestuurlijke ervaring mee vanuit zijn werk en ook bij een sportvereniging. Iedereen was dan ook zeker tevreden met deze benoeming!
Wij willen Wim nogmaals van harte welkom heten en heel veel succes wensen in deze nieuwe functie!
 
 
Websitesponsor: PixelState