Contributie

Seizoen 2022-2023

Categorie Vereniging Contributie spelende leden Niet-spelend (toernooien/wedstr)
D/E/F jeugd € 150,- € 124,-
C-jeugd € 181,- € 143,-
B-jeugd € 188,- € 155,-
A-jeugd € 194,- € 157,-
Senioren € 245,- € 191,-
Recreanten € 173,- € 146,-
Vaker dan 1 keer per week trainen, extra t.o.v. de contributie
– 2x per week
– 1,5x per week
(1,5x trainen houdt in: 1x per 2 weken, 2x trainen)
€   60,-
€   30,-
€   60,-
€   30,-
  Senioren Jeugd
Kledingplan indien van toepassing €15,- per seizoen €10,- per seizoen

 

De contributie zal in 2 gelijke bedragen per seizoen geïncasseerd/gefactureerd worden.

Korting 4e spelend gezinslid: €50,- korting op de contributie.
Korting fulltime studerende seniorleden: €25,- korting op de contributie.

  • Bij een machtiging tot automatisch incasso wordt op de verenigingscontributie per incasso € 1,- in mindering gebracht. Naast bovengenoemde leden kent Kerkemeijer Gemini, evenals de NeVoBo, de categorie verenigingsleden. Dat zijn leden die niet (meer) actief volleyballen, maar wel actief zijn voor de vereniging bijv. als bestuurs- of commissielid, scheidsrechter of trainer. De vereniging voldoet voor deze categorie de bonds- en regiocontributie.
  • In geval van beëindiging van het lidmaatschap op of na 1 september, is de volledige contributie voor de 1e helft van het seizoen verschuldigd.
  • Bij beëindiging op of na 1 januari is de gehele verenigingscontributie van het lopende seizoen verschuldigd.
  • Studerende leden dienen om in aanmerking te komen voor de korting ieder collegejaar voor aanvang van de competitie (uiterlijk voor 1 oktober van ieder seizoen) bewijs te overleggen aan de penningmeester dat hij/zij studerend is. Dit kan bijvoorbeeld middels een kopie van de collegekaart.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget