De Lancering

Reeds in september 1966 kwam op initiatief van Herman Kistemaker de eerste editie van het clubblad “de Lancering” uit. Hij schreef de eerste uitgaven vol en maakte er een blaadje van. De eerste 2 uitgaven waren een aantal vellen met een getikte tekst in een omslagvel met daarop getekend de Gemini capsule. Met behulp van carbonpapier werd alles vermenigvuldigd. In de eerste uitgave schreef Herman, dat het streven was om een eigen clubblad op te bouwen. Door gebrek aan financiële middelen moesten de leden het voorlopig maar met deze “vellen” doen. Verder werd er verslag gedaan van de ledenvergadering, werd de contributie en de contributielopers vermeld, wat gezegd over het verplichte clubtenue, spelerskaarten en ballen, de competitie-indeling en de teamsamenstelling van heren 1 genoemd. De derde uitgave in december 1966 was het eerste gestencilde exemplaar met een gekleurd omslagvel.

Met ingang van 1 januari 1967 ging er een echte redactie functioneren. Deze bestond uit Herman Kistemaker (voorzitter), Hans Braaksma, Henk Brinkerhof, Paul Koot en Anneke Amerongen. Deze laatst zorgde voor het uittikken en stencilen van de Lancering. In dat jaar werden er 10 uitgaven geproduceerd, elke maand 1 behalve in juli en december. Jan Dijkman (II) was de bezorger van de eerste 5 edities van de Lancering. Naar aanleiding van een verzoek van de redactie aan leden en donateurs (zij kregen de Lancering ook) om voorstellen voor een nieuw “jasje”, kreeg men van 2 leden een ontwerp. De Lancering van april 1967 kreeg een nieuw uiterlijk door het ontwerp van de heer J. de Haan. Er stond nu op de omslag naast de Gemini-capsule een volleybalnet waarin het woord Lancering wat getekend. In deze uitgaven werd naast algemene en verenigingsinformatie vooral ook wedstrijdverslagen geplaatst en de nodige moppen. Op de laatste pagina werden altijd een aantal geruchten aangehaald onder de titel: Men fluistert…………….

In september 1967 werd het voorzitterschap van de redactie overgenomen door Paul Koot. In 1968 werden er nog 7 uitgaven gemaakt. De laatste, november/december, was voorlopig ook echt de laatste mede door het vertrek naar elders van Anneke Amerongen die het type en stencilwerk deed. In oktober 1969 deed een deels vernieuwde redactie, waarin o.a. Jan Dijkman (II), weer een Lancering verschijnen. Er was een nieuwe omslag ontworpen, welke werd gemaakt van dikker papier, met daarop het Gemini embleem. Er volgden nog 5 edities, maar na de editie van oktober 1970 was het helaas einde verhaal. In juli 1972 maakte een nieuwe redactie o.l.v. Theo Jonker en Ritsma een nieuwe start. Echter ook deze redactie gaf in mei 1973 al weer de pijp aan Maarten. De Lancering werd vervangen door een periodiek mededelingenblad. Gemini kende daarna vanaf het seizoen 1979-1980 tot augustus 1983 een clubblad specifiek voor de jeugdleden, genaamd “Geminieuwtjes” De redactie hiervan besloot in 1983 om na de vakantieperiode weer met een clubblad voor de gehele vereniging te komen, m.a.w. de Lancering opnieuw te lanceren. Een aantal redactieleden bleef en er kwam aanvulling van enkele nieuwe leden. De redactie was trouwens een onderdeel van de dat jaar opgerichte Evenementen Commissie. In oktober 1983 verscheen dan ook het eerste nummer met de omslag die een geheel ander aanzien had gekregen nl. in blauw/wit.Dat de Lancering weer uitgebracht kon worden was mede te danken aan een groot aantal adverteerders, die maar liefst f 3300,00 bijdroegen voor de eerste twee jaargangen. Ook in de jaren daarna is de Lancering altijd bekostigd door advertentieopbrengsten.

Vanaf het seizoen 1986 -1987 stond de deels nieuw gevormde redactie van de Lancering weer op eigen benen, was het geen onderdeel meer van de E.C.. Door de komst van een hoofdsponsor in 1992 werd de omslag aangepast.

Vanaf het seizoen 1995-1996 worden er met de adverteerders contractenvoor 3 jaar afgesloten, i.p.v. 2 jaar. Zo konden er in één keer voor 3 seizoenen advertentiepagina’s worden gedrukt. Ingaande het seizoen 1998-1999 is de omslag zelfs in 3 kleuren druk, nl. donker blauw, roze en rood op licht blauw papier. Ook de advertentie van de hoofdsponsors is in hun kleuren nl. in rood en blauw. Vanaf september 1983 is de Lancering tot op heden elk seizoen uitgekomen met gemiddeld zo’n 5 edities en sedert het seizoen 1994-1995 met 2 extra uitgaven voor het schooltoernooi en het stratentoernooi. De Lancering wordt door eigen leden bezorgd bij alle Borculose leden (max 1 per gezin) adverteerders en sponsors. De leden van buiten krijgen de Lancering per post thuisgestuurd of persoonlijk overhandigd.

Door de komst van twee nieuwe hoofdsponsors en de naamsverbinding ingaande het seizoen 2008-2009 moest ook de omslag van de Lancering worden vernieuwd. Op een grijs en witte ondergrond werd centraal in blauw het Gemini embleem geplaatst. De verenigingsnaam werd in blauw gedrukt en de sponsornaam en De Lancering in de kleur van de sponsor evenals de logo’s van beide sponsors. Een totaal nieuw jasje dat door iedereen goed werd ontvangen.
De redactie kreeg weer uitbreiding met enkele nieuwe leden. Er verschenen weer 5 volle edities en een extra editie i.v.m. het Nieuwjaars Volleybaltoernooi.

Aan het eind van het seizoen 2009-2010 liepen de contracten met de adverteerders af. Mede daardoor had het Bestuur het voornemen om met de Lancering te stoppen en over te gaan naar een Digitale Nieuwsbrief als communicatiemiddel naar de leden. In de jaarlijkse enquête werd de leden ook gevraagd naar hun mening over dit voornemen. Uit de respons bleek dat ca. 55% van de leden voor een overgang naar de Digitale Nieuwsbrief is. Het Bestuur maakte van haar voornemen dan ook een definitief besluit. Zo is de Lancering van mei 2010 de laatste van in totaal 201 edities die gedurende al die jaren zijn uitgebracht.
De laatste redactie bestond uit: Henk Brinkerhof (hoofdredacteur), Hans Kousman (eindredacteur) José Leferink en Floortje Praamstra.
De verspreiding van de Lancering is vele jaren gecoördineerd door Jan Dijkman (II), daarna één seizoen dor Nick Reinderink en het laatste seizoen door René Eijkelbrouwer.


Links de eerste editie en rechts nummer 3 van de Lancering in 1966


Links de omslag vanaf april 1967 en rechts vanaf oktober 1969


Links de omslag vanaf oktober 1983 en rechts die vanaf september 1992


Links de omslag vanaf augustus 1995 en rechts vanaf augustus 1998


Links de omslag vanaf augustus 2008 en rechts “Geminieuwtjes” van 1979 -1983


De jubileumuitgave die uitkwam ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan met daarbij
de omslag van de editie over het toen door leden opgevoerde cabaret “alle 7 op en rij”.


Links een speciale uitgave ter gelegenheid van het huwelijk van Gerrit en Monika de
Boer en rechts de jubileumuitgave t.g.v. het 40-jarig jubileum.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget