Historie: Reiskosten

Reeds in december 1969 gaf het bestuur via de Lancering richtlijnen voor de betaling van de reiskosten aan de chauffeur naar uitwedstrijden. Er werd een tabel opgenomen met de bedragen per gemeente waar werd gespeeld. De bedragen waren gebaseerd op f 0,15 per km. en gebaseerd op 4 personen per auto. Door het feit dat dames 1 in het seizoen 1976-1977 in de 3e divisie speelde en ver moest reizen, werd er dat seizoen een perfecte reiskostenvergoedingsregeling ingevoerd binnen Gemini, gebaseerd op de solidariteitsgedachte. Alle competitiespelende senioren betaalden f 22,00 reisbijdrage per seizoen waarna aan het eind van het seizoen uit deze pot per team per uitwedstrijd voor de bestuurders van 2 auto’s f 0,20 per kilometer werd uitbetaald. In het seizoen 1979-1980 werd de vergoeding verhoogd naar f 0,25 per km. en de bijdrage van de leden naar f 27,50. Voor de jeugdleden was de reisbijdrage wat lager. Deze regeling is eerst met ingang van het seizoen 2002-2003 afgeschaft vanwege het vele werk dat de penningmeester met de uitvoering van deze regeling had.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget