Historie: Trainings- en Wedstrijdlocaties

Trainen en wedstrijden spelen was er het eerste seizoen in Borculo niet bij. Dat vond plaats in de gymzaal aan de Dumasweg te Neede en in de gymzaal van de Leostichting. In 1966 kwam in Borculo op sportpark de Wildbaan de gymzaal gereed. Er werd door de belangstellende verenigingen bijna letterlijk gevochten om maar voldoende uren te krijgen in deze zaal. Ook Gemini kreeg tenslotte voldoende uren om vanaf het seizoen 1966-1967 de meeste trainingen in de gymzaal plaats te laten vinden. In dat eerste seizoen werd er op maandagavond getraind en op zaterdag de thuiswedstrijden gespeeld. De training was: 18.30-19.30 uur junioren (heren 5), 19.30-20.30 uur heren vanaf het 3e team, 20.30-21.30 uur dames en 21.30- 22.30 heren 1 en 2. Door sterke uitbreiding werd er al snel een damesgroep geformeerd die op donderdagavond van 20.30-21.30 uur trainde. Voor de wedstrijden werd ¾ uur !!! ingepland, met als aanvangstijden 14.00, 14.45 en 15.30 uur. Aangezien het wedstrijdprogramma altijd uitliep, werd er al snel 1 uur gerekend voor een wedstrijd.

Toen het ledental steeds groter werd en dus ook het aantal trainingsgroepen, is er vanaf 1 januari 1968 tot mei 1970 door enkele groepen getraind in de gymzaal van de huishoudschool. De huurprijs van deze zaal was het laatste seizoen meer dan verdubbeld waardoor er een groot tekort was ontstaan en er in 1970 een fikse contributieverhoging plaats vond. In het seizoen 1970-1971 werd er weer in de gymzaal getraind op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

In 1967 werd begonnen met de bouw van de ‘Te Riet o/g Scholten’ sporthal aan de gymzaal. Op 20 april 1968 werd deze hoge, houten, multifunctionele hal met een asfalt vloer met 4 volleybalvelden, geopend. In de sporthal kreeg Gemini voor het trainen op doordeweekse dagen echter geen ruimte. De hal werd vooral gebruikt door de korfbal-, tennis-, en voetbalverenigingen. Als Gemini de hal wilde huren, kon dat alleen maar op de heel late uurtjes en later ook op een niet zo gewenste avond. Wel werden zaterdags in de hal en in de gymzaal de competitiewedstrijden gespeeld. In juni 1979 ontving het bestuur van Gemini een brief van de NeVoBo dat de vloer van de sporthal was afgekeurd voor het spelen van volleybal, maar dat er voor het seizoen 1979-1980 nog dispensatie zou worden verleend. In praktijk betekende dat, dat alleen de teams die in de hoogste klasse (1e klas) van het district speelden na dat seizoen niet meer op de asfaltvloer hun competitiewedstrijden mochten spelen. Daarom speelde heren 1 vanaf het seizoen 1979-1980 3 seizoenen haar competitiewedstrijden in Ruurlo en dames 1 gedurende 2 seizoenen. In september 1982 was de nieuwe sportvloer in de hal klaar, met toen nog slechts 3 volleybalvelden. Toen speelden er 14 teams competitie. Er werden zowel ’s morgens als ’s middags wedstrijden gespeeld in de hal en in de gymzaal. Voor de halleider dat seizoen, was dit wel een handicap om goed het overzicht te houden.

Trainen in de sporthal was er echter nog niet of nauwelijks bij. In het seizoen 1985-1986 wilden de trainers van dames 1 en heren 1 toch graag ook in een sporthal kunnen trainen, zodat er, met de nodige problemen, werd uitgeweken naar de hal op de Leo Stichting. In het seizoen 1988-1989 kon Gemini enkel nog maar op vrijdagavond op 3 velden in de sporthal trainen van 20.00-21.30 uur. Daarnaast werd er dat seizoen op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond getraind in de gymzaal en op dinsdagavond ook nog door 2 groepen in de gymzaal van de MAVO. Eerst in het seizoen 1989-1990 werd de woensdag de vaste Gemini dag in de sporthal, met daarnaast trainingen op maandag t/m donderdag in de gymzaal.

Eind jaren ’90 kwamen er steeds meer problemen met de sporthal. De verlichting was slecht, het dak lek, de douches deden het soms niet, de kantine werd afgekeurd en de vloer werd er ook niet beter op. De gemeente wilde echter niet meer investeren in de sporthal en koos voor de bouw van een nieuwe hal. Begin 1999 werd er een projectgroep opgestart waarin ook de gebruikers waren vertegenwoordigd in de persoon van Henk Brinkerhof, voorzitter van Gemini . Het besluit werd genomen om de nieuwe hal aan het overdekte zwembad te bouwen, tegenover de plek waar de oude hal stond. Op zaterdag 1 september 2001 werd de prachtige nieuwe te Riet o/g Scholten hal, als onderdeel van de overdekte sportaccommodatie ’t Timpke officieel geopend. Zondag 2 september was er een open dag en kon iedereen de nieuw hal bezichtigen en naar de demonstraties van de gebruikers kijken. Dit trok zeer vele belangstellenden.

Vanaf het seizoen 2001-2002 wordt er getraind en competitie gespeeld inde nieuwe hal, hetgeen voor zowel de volleyballers van Gemini als de bezoekende teams een geweldig prettige ervaring is ten opzichte van het volleyballen in de oude hal.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget