Historie: Het 40-jarig jubileum

In 2003 besloot het bestuur om in 2005 het 40-jarig jubileum van de vereniging te gaan vieren. Omdat niemand wist op welke dag in 1965 Gemini werd opgericht, werd besloten om dan maar geheel 2005 als jubileumjaar te beschouwen. Er werd dan ook gekozen om over het gehele jaar verspreid activiteiten te organiseren ter gelegenheid van dit 40-jarig jubileum. 

In de ledenvergadering van september 2003 werd een Jubileumcommissie benoemd welke het geheel zou gaan voorbreiden, rekening houdend met de uitgangspunten die door het bestuur waren vastgesteld. De commissie bestond uit: Nick Reinderink (namens de Evenementen Commssie) Carine Heuitinck, Marian Ruesink, Wendy Lerink, Fabien Bakker en Henk Brinkerhof (namens het bestuur). 
Na enige overleggen werd er gekozen voor een programma waarin enkele, jaarlijks wederkerende, evenementen waren opgenomen en een aantal extra evenementen. Elk evenement werden aan één of meerdere commissieleden toebedeeld ter voorbereiding. Zij maakten van elk evenement een draaiboek met een begroting.

Wat heeft er allemaal plaatsgevonden in het jubileumjaar:

Jubileum uitgave Lancering

(Redactie: Henk Brinkerhof, Zetwerk, lay-out, druk en afwerking: Hans Kousman)


Het jubileumexemplaar van De lancering

Als eerste is er in 2004 een jubileum uitgave van de Lancering gemaakt. De inhoud hiervan was: een voorwoord door de heer Henk Goudbeek, wethouder sportzaken gemeente Borculo;  een “Van de voorzitter” door Henk Brinkerhof; een foto van het bestuur met daarbij de namen van de bestuursleden en hun functie; een interview met de grondleggers van Gemini, de heren Rob van der Lee en Gerrit Wormgoor met daarbij een kopie van een krantenknipsel over hen; 40 jaar Gemini, een terugblik aangevuld met foto’s vanaf het begin van het volleybal in Borculo midden jaren 50 en vanaf 1965 per seizoen; het jubileumprogramma voor 2005; en een foto van de jubileumcommissie met daarbij hun namen en de aan hen toegewezen evenementen.Leuke bijkomstigheid was, dat door reeds bekende informatie te koppelen met informatie die werd verkregen in het interview met de grondleggers, ook de oprichtingsdatum van Gemini eindelijk duidelijk werd, nl. 15 juni 1965.

Woensdag 29 december 2004: Aanbieding 1e exemplaar Jubileumuitgave Lancering 

(organisatie: Bestuur)

Omdat per 1 januari 2005 Borculo op zou gaan in de nieuwe gemeente Berkelland en niemand nog wist hoe dan het gemeentebestuur er uit zou zien, werd al vroegtijdig besloten om deze activiteit nog in 2004 te plannen.
In een informele bijeenkomst werd op woensdag 29 december 2004 in de versierde vergaderkamer van ’t Timpke door een afvaardiging van het bestuur het 1e exemplaar van de jubileumuitgave aangeboden aan de heren Henk Goudbeek, wethouder sportzaken gemeente Borculo, Rob van der Lee, samen met de helaas afwezige Gerrit Wormgoor, de grondleggers van Gemini en de directeuren van de hoofdsponsors Jan Willems van de Willems Groep BV en John Schuurman van Intersport Schuurman.In zijn toespraak gaf voorzitter Henk Brinkerhof aan vereerd te zijn met de komst van de genodigde aanwezigen. In het kort verhaalde hij over de oprichting van Gemini tot aan de viering van het 40 jarig jubileum. Daarna sprak hij hen persoonlijk toe en benadrukte daarbij vooral ieders betekenis voor Gemini.


Het Jubileumexemplaar word aangeboden aan de hoofdsponsoren: Willems Groep B.V. en Intersport Schuurman.

Natuurlijk kregen de genodigden naast de jubileumuitgave ook een boeket in de Gemini kleuren aangeboden, waarna de feesttaart kon worden aangesneden. Na het maken van een aantal foto’s werd er onder het genot van een drankje nog gezellig wat nagepraat.

Met deze aanbieding ging de viering van het 40-jarig jubileum officieel van start.

Alle leden, sponsoren en adverteerders kregen ook een exemplaar van de jubileum uitgave van de Lancering met daarbij een blauwe pen met in het wit de opdruk:

Volleybalver. Gemini 1965-2005

Vrijdag 7 januari: Nieuwjaarsreceptie

(organisatie: Evenementen commissie)

Ook in het jaar 2005 werd er, geheel volgens traditie binnen Willems Gemini, weer gestart met een nieuwjaarsreceptie. Bewust nu op vrijdagavond en niet op de 1e trainingsavond.Om 19.30 uur waren er slechts ca. 35 leden present om een potje te gaan volleyballen. Dus werd er maar met 4 mixed-teams op 2 velden gespeeld.

Vanaf 21.00 uur werd de receptie in de kantine voortgezet. Het aantal bezoekers werd toen ook snel uitgebreid met dorstige senioren. Uiteindelijk waren er zo’n 65 leden die de laatste nieuwjaarstoespraak van de voorzitter aanhoorden. Met de nodige drankjes en hapjes werd het, tot in de late uurtjes, toch heel gezellig. Ook de nieuwjaarsrolletjes, die Nick samen met zijn moeder had gebakken, gingen er vol slagroom wel in. 


Er werd in de sporthal gezellig gevolleybalt, ook al viel de opkomst tegen.

Zaterdag 8 januari: Willems Nieuwjaarsvolleybaltoernooi

(organisatie: Evenementen Commissie)


De 17e editie van het Willems Nieuwjaarsvolleybaltoernooi ook een succes

Om 09.30 uur begonnen op 4 velden in sporthal ’t Timpke de eerste wedstrijden van de inmiddels 17e editie van dit recreatieve toernooi voor mixed-teams uit de voormalige gemeente Borculo. Er werd door de 24 teams fel, fanatiek maar ook heel sportief gestreden voor de punten. In de finale waren de Reuzenmini’s veel te sterk voor de Wild Cats. De 3e plaats was voor het team van de Julianastraat, dat nipt won van de Wevers. Om 15.45 uur kon, op verzoek van de E.C., voorzitter Henk Brinkerhof de prijzen uitreiken. De eerste drie kregen een taart en voor het laatst geëindigde team was er een koek als poedelprijs.
Alle deelnemers kregen als aandenken de speciale Gemini jubileum pen

Woensdag 9 februari: Schuurman Schoolvolleybaltoernooi

(organisatie: Evenementen Commissie)

Aan dit jaarlijkse toernooi (sedert 1978) werd door teams van alle acht basisscholen uit de voormalige gemeente Borculo deelgenomen. Bij groep 7 waren er 7 teams en bij groep 8 zelfs 14, in totaal zo’n 90 leerlingen. Op 6 velden werd er 4 tegen 4 mini volleybal gespeeld, in totaal liefst 71 wedstrijden. Een groot aantal jeugdleden trad op als scheidsrechter. Leerkrachten en ouders waren aanwezig om de teams aan te moedigen.
Bij de teams van groep 7 won in een spannende finale de St. Jorisschool van Kiezel en Kei 1. De Voshaar werd derde door winst op Kiezel en Kei 2.

Heuvelschool 2 was bij de teams van groep 8 de sterkste door in de finale het team van de Keikamp te verslaan. De derde plaats was hier voor de Willem de Zwijgerschool. Zij wonnen  van Heuvelschool 1.

Voor de nummers 1 tot en met 4 van beide groepen was er een mooie beker. Alle deelnemers en hun begeleiders kregen als aandenken de speciale Gemini jubileum pen.  

Zaterdag 21 mei: Onderling Mixed Buitentoernooi

(organisatie: Carine Heuitnck en Marian Ruesink)

Deze zaterdagmiddag konden alle leden vanaf de C-jeugd komen volleyballen op het veld achter Buitencentrum Kerkemeijer.

De nacht ervoor had het flink geregend. Grote plassen stonden er aan de ingang van het terrein en het gras was wel heel erg nat en dus ook glad. De weersverwachting voorpelde ook niet al te veel goeds. Kon het toernooi wel buiten doorgaan of moest er uitgeweken worden naar de sporthal? De plaatselijk weerman, Herman Dute, werd ook maar geraadpleegd. Volgens hem konden we het er wel op wagen. Hij voorspelde pas laat op de middag een bui.
Dus was er maar besloten om buiten te spelen.
10.00 uur. Dikke donkere stapelwolken dreven voorbij maar het bleef droog en de zon begon te schijnen. Snel 3 velden opzetten, dan naar huis om wat te eten. De sporthal afgebeld.
13.00 uur aanwezig zijn, 13.30 uur starten.

Al snel was duidelijk dat lang niet iedereen die zich vooraf had opgegeven aanwezig was. De 10 samengestelde teams moesten heringedeeld worden


Buiten de velden opzetten bleek de goede keuze!

Toen dat gedaan was kon er begonnen worden. Alle teams speelden 4 wedstrijden van zo’n 20 minuten. Dit onder een stralende zon en nauwelijks voelbare wind. Prachtig volleybalweer dus. Er werd leuk en met plezier gevolleybald door jeugdleden en competitie spelende leden en recreanten door elkaar.

16.30 uur. De wedstrijden waren gespeeld en het werd tijd voor de barbecue. Het aantal aanwezige leden was inmiddels aardig uitgebreid. Onder het genot van een drankje wist iedereen de weg naar de heerlijke salades en de B.B.Q. wel te vinden. Het werd er heel gezellig.

18.30 uur. Het was mooi geweest. Het eten was gedaan en het bier was ook op. Er was nog werk te doen. Velden afbreken, barbecues schoonmaken, tafels, stoelen en rotzooi opruimen
19.30 uur. Alles was klaar. Rood verbrand naar huis. Een aantal had nog niet genoeg gehad en ging naar het terras van Kerkemeijer.

Het einde van een fantastisch mooie middag

Zaterdag 28 mei: dag voor de C en B jeugd tot 16 jaar

(organisatie: Evenementen Commissie)


Één van de achtbanen van het Warner Brothers movie park in Duitsland

Rond 08.45 uur hadden 28 C- en B jeugdleden van Willems Gemini en een aantal begeleiders zich verzameld bij de sporthal voor een uitje naar het Movie
Park te Bottrop. De reis ging met een door hoofdsponsor Intersport Schuurman beschikbaar gestelde touringcar. Tijdens de rit van ca. 5 kwartier werd er een film gedraaid van James Bond.Onder een stralende zon werd er in het park heel veel gebruik gemaakt van de aanwezige attracties. Gelukkig was het niet heel erg druk zodat er geen lange wachttijden ontstonden.

Velen moesten toch wel enige angst overwinnen voor zij in de achtbanen gingen.
Zoals verwacht was niet iedereen op het afgesproken tijdstip bij de verzamelplaats voor de terugreis naar Borculo. Men kon er schijnbaar niet genoeg van krijgen.
De terugreis verliep vlotjes waarna als afsluiting bij de Hoeksteen nog een frietje en een drankje werden genuttigd. Er werd met plezier nagekletst over deze geslaagde dag.

Zaterdag 11 juni: dag voor de mini’s 

(organisatie: Evenementen Commissie)

Om 09.00 uur was het verzamelen bij de sporthal. Met 7 auto’s gingen 27 mini’s een dagje naar Hellendoorn, naar het Avonturenpark. De chauffeurs en tevens begeleiders waren leden van de E.C., trainsters en ouders. Via een omweg (omleiding?) kwam de groep tegen 10.30 uur aan bij het park. Eerst werden er afspraken gemaakt over o.a. het eten en het vertrek. Daarna konden de mini’s het park in, de jongste onder begeleiding en de oudste alleen.Op een centrale plek stond een jerrycan met ranja, maar daar werd weinig van gedronken. Men had/nam er gewoon geen tijd voor.

Om 12.30 uur was het tijd voor de lunch. Een lekker patatje met een frikadel en wat groens te drinken. Veel tijd om te eten hadden de kinderen niet, ze waren zo weer vertrokken. Afgesproken was, om 15.00 uur nog een keer te verzamelen om wat te drinken. Door een fikse bui was iedereen wat later. Na een broodje en wat te drinken ging iedereen weer vrolijk verder waar ze gebleven waren.

Om 17.00 uur ging het park dicht, dus was dat ook het moment om te vertrekken naar Borculo. Bij de verzamelplaats kregen de mini’s nog een zak chips waarna het via de zelfde omweg naar de Hoeksteen ging. Daar kreeg iedereen nog een ijsje als afsluiting van een, ondanks het treurige weer, zeer gelaagde dag.


Ook voor de mini’s was er een activiteit in verband met het jubileum!

Zaterdag 17 september: receptie en feestavond

(organisatie: Fabiën Bakker en Wendy Lerink)

Om 15.30 uur begon de receptie. De zaal was versierd met blauwe en witte ballonnen. Aan de muur hing de Gemini vlag naast een aantal shirts, van het eerste, witte shirt tot het huidige.  

Bij de ingang lagen het receptie boek, jubileum pennen om uit te delen, boeken met krantenknipsels, oude Lanceringen vanaf 1966 en de Geminieuwtjes, het blad dat enkele jaren is uitgebracht voor de jeugdleden. Na de ontvangst door de dames en het tekenen van het receptieboek mocht het bestuur de felicitaties van zo’n 75 personen in ontvangst nemen.

Fabiën en Wendy konden als ceremoniemeester om 15.00 uur de receptie openen en iedereen welkom heten.

Daarna nam voorzitter Henk Brinkerhof het woord. In zijn speech verhaalde hij over het ontstaan van Gemini, liet hij een aantal thema’s de revue passeren en gaf hij zijn persoonlijke visie op de toekomst van Gemini en het volleybal.

Daarna sprak wethouder sportzaken van de gemeente Berkelland, Henk Goudbeek. Hij sprak over het tijdsbeeld toen Gemini werd opgericht, het belang van 40 jarigen en de moeilijke financiële positie van de gemeente en de gevolgen hiervan voor de subsidieregeling.

Als 3e spreker nam Herman Smienk, voorzitter van de regio Oost van de NeVoBo het woord.

Hij noemde o.a. de ontwikkelingen binnen de NeVoBo, de positie en rol van Gemini in de Regioraad, het weer stijgende ledental zeker in de regio Oost, maar ook de vacatures binnen de organisatie van de regio.

Daarna riep hij één voor één maar liefst 6 leden naar voren. Van iedereen nam hij de (bijna) 40-jarige Gemini carrière door en in een aantal gevallen ook nog de jaren van voor Gemini.

Jan Dijkman (II), Herman Kistemaker, Rob van der Lee, Henk Brinkerhof, Gerrit de Boer en Hans Kousman hebben allen als vrijwilliger een heel belangrijke rol gespeeld binnen de vereniging. Voor hun verdiensten kregen zij de bronzen NeVoBO speld opgespeld. Van het bestuur kregen zij een boeket bloemen.

Aangezien de heer Smienk nog een andere receptie had en niet langer kon blijven, bedankte Henk Brinkerhof hem meteen voor zijn mooie woorden en de spelden.

Ook kondigde hij aan om in de ledenvergadering van 11 oktober de vergadering voor te stellen om Jan, Herman, Rob en Hans te benoemen tot erelid.

Toen Henk net weer op zijn plaats zat, zag hij tot zijn grote verbazing zijn familie de zaal binnen komen, samen met de nieuwe burgemeester van Berkelland, de heer Bloemen.

De heer Bloemen nam in zijn betoog zo’n beetje de hele 40 jaar door dat Henk lid was van Gemini. Wat hij allemaal gedaan had voor Gemini was aanleiding voor of zoals de heer Bloemen het verwoordde: “het heeft de Koningin behaagd om Henk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau”. Hij speldde Henk de bijbehorende versierselen op en feliciteerde hem van harte met zijn onderscheiding die hij zeer verdiend vond.  

Daarna feliciteerde hij Henk’s vrouw en overhandigde haar een fraai boeket. De aanwezigen gaven een staande ovatie waarna iedereen Henk kon feliciteren.

In zijn eerste reactie gaf Henk aan volkomen, maar ook blij verrast te zijn met deze onderscheiding. Hij had hier geen moment aan gedacht, maar vond het wel een grote blijk van waardering. Ook vond hij het knap, dat zijn naasten dit zo goed geheim hadden weten te houden.
Daarna spraken oud voorzitter en erelid Henk van der Weij en Ans Naphausen-Siebelder namens de commissie van Beroep. Dit is de makkelijkste vrijwilligers job die er is, want de commissie heeft in al die jaren van haar bestaan nog nooit een zaak gehad. Dus een goede zaak.

De laatste spreker was Hubert Wübbeling, voorzitter van de VC Reken. Hij verhaalde in plat Duits over de jarenlange vriendschappelijke relatie tussen beide verenigingen en sloot af met een typisch Duitse volleybalyell. Daarna bood hij als cadeau een volleybal aan.

In zijn dankwoord reageerde Henk Brinkerhof nog kort op alle sprekers. Ook sprak hij twee genodigden toe die zich beide ook al ruim 40 jaar hebben ingezet voor het volleybal. Dick Heesen als volleybalverslaggever voor Tubantia en Gelderlander en Joop Doornheim als competitieleider, eerst voor het district Oost Gelderland en nu voor de regio Oost, gewest zuid. Als dank bood hij hen een boeket aan.
Ook refereerde hij aan zijn naderend afscheid als voorzitter en stelde zijn opvolger Ard Kistemaker voor aan de aanwezigen. Daarna bedankte hij zijn vrouw voor al die tijd dat zij hem, in de 38 jaar dat zij elkaar kennen, heeft moeten missen omdat hij zonodig met volleybal en Gemini bezig moest zijn. Hij vond dat zij eigenlijk de bloemen had verdiend en overhandigde haar zijn boeket. Tot slot bedankte hij iedereen voor de komst en wenste hen wel thuis. In een informele sfeer werd er nog heel wat nagepraat.

Al voor 19.30 uur kwamen de eerste leden (van 16 jaar en ouder) met partner de zaal binnen om deel te nemen aan de “Gemini-bruiloft” zoals het feest werd genoemd in de uitnodiging. Bij binnenkomst kregen de leden een formulier waarop zij in konden vullen wie er volgens hen de vrijwillig(st)er van het jaar zou moeten worden.

Omstreeks 20.15 uur was iedereen wel zo’n beetje aanwezig, toen opeens muziekvereniging “Volharding”de zaal binnenkwam om een serenade te brengen aan de voorzitter. Daarna kon hij het feest openen.

Hij heette iedereen welkom en vertelde iets over de receptie van die middag. Daarna verzocht hij de voorzitter van VC Reken nogmaals zijn yell door de zaal te laten schallen. Showband Chameleon zette daarop meteen de polonaise in, zodat de vloer al heel snel volstroomde met feestgangers.
Henk Brinkerhof sprak ook nog tot vertegenwoordigers van de beide hoofdsponsors. Hij gaf aan, dat de vereniging heel blij is met de sponsoring en dat nu al voor het elfde seizoen. Hij sprak de wens uit, dat de relatie tussen de hoofdsponsors en de vereniging nog lang voort zou mogen duren. Als dank overhandigde hij hen een blijvend aandenken aan 40 jaar Gemini.

Na een aarzelend begin kwam de stemming er heel goed in. De band wist met haar repertoire en het plezier dat van hen afstraalde een fantastische stemming te creëren. De dansvloer was goed bezet en de tijd vloog voorbij.

De organisatie had inmiddels de uitgebrachte stemmen geteld, waarna Henk de vrijwillig(st)er van het jaar bekend mocht maken. De keus van de leden was gevallen op Gerrit de Boer. Verdiend voor zijn inzet in verschillende functies binnen Gemini. Als dank kreeg hij een  boeket bloemen en een waardebon aangeboden.

Aan het eind van de avond kon Henk een prachtig feest afsluiten. Een feest met zo’n 135 enthousiaste aanwezigen, leden met aanhang. Een echt ouderwets Gemini feest. Hij bedankte Fabiën en Wendy voor de voortreffelijke organisatie van de receptie en het feest, alle overige  organisatoren van de andere jubileumactiviteiten, alle aanwezigen voor hunkomst en tenslotte de band voor hun fantastische muzikale bijdrage. 

Daarna speelde de band het laatste nummer en was er voor iedereen nog koffie met broodjes.
Er was een eind gekomen aan den dag waarover binnen Gemini nog lang zal worden nagepraat. 

Topvolleybal

Bij de viering van ons 40 jarig bestaan in 2005, was het de bedoeling om als afsluiting van het jubileumjaar in sporthal t Timpke te Borculo “topvolleybal” te presenteren. Daarvoor was een Nederlands dames topteam, Plantina Longa uit Lichtenvoorde, uitgenodigd. Met hen waren daarvoor ook de eerste afspraken reeds gemaakt. Helaas was het toen voor hen onmogelijk een geschikte datum te plannen vanwege de vele wedstrijden in competitie, beker en Europacup.

Begin augustus 2006 deed Plantina Longa ons het aanbod om woensdag 6 september te komen om alsnog invulling te geven aan de oude afspraak. 

Nu kon het er dan toch van komen. Het bestuur gaf ook snel haar fiat, want deze kans kon men niet laten lopen. De belofte aan de leden maakte schuld, dus “beter laat dan nooit’ een echt eind aan de jubileumviering. 

Het draaiboek lag nog klaar. De organisatie kon met de voorbereiding beginnen. Een hele klus. 

Pure promotie, van het volleybal, van henzelf maar ook van Willems Gemini. Dat is wat het bezoek van het damesteam van Plantina Longa heeft opgeleverd.   

Dinsdagavond 5 september waren een aantal leden van Willems Gemini al in de sporthal bezig met de voorbereidingen voor de volgende dag. Het center court werd afgeplakt, de hal werd wat aangekleed met banieren en spandoeken van de sponsors, er werd proefgedraaid met de muziek en het elektronisch scorebord, tribunes moesten uit het zwembad worden gehaald en de scheidsrechtersstoel uit Lochem. Kortom, er was genoeg te doen.

Woensdag werd om 15.30 uur de voltallige selectie van 11 dames en begeleiding van Plantina Longa in de kantine ontvangen. Als eerste stond er een clinic met een 7-tal jeugdteams van Willems Gemini op het programma. Om 16.00 uur werd er begonnen met 3 mini-D teams met in totaal 16 meisjes. Walter Slotboom, assistent-trainer/coach van Plantina Longa, leidde de clinic. Alle dames assisteerden hem bij de warming-up en bij allerlei oefeningen. De meisjes kregen ook de nodige aanwijzingen en adviezen mee. Na een leuk half uur ging men samen op de foto waarna de tweede groep jeugdleden aan bod was. Van het meisjes C-team en mixed B-team waren 12 meisjes en jongens present. Jammer genoeg was niet iedereen aanwezig want een aantal van hen had nog school verplichtingen. Ook zij werden weer aan een warming-up en verschillende oefeningen onderworpen. Zelfs het “pepperen’ (met een tweetal pas, set-up, aanval) met een speelster van Plantina Longa ging de meeste goed af. Menig zweetdruppeltje vond dan ook zijn weg naar de sporthalvloer. Het half uur was zo om. Met rode koppies gingen ook zij samen met de dames op de foto.

Als laatste kregen meisjes A en meisje B de kans om met de dames te trainen. Beide teams waren compleet aanwezig, zodat er 17 meisjes onder handen werden genomen met o.a verdedigingsoefeningen. Dat “reddingswerk” gaf hier en daar nog wel problemen. Walter deed met 3 dames nog een verdedigingsoefening zoals men dat bij hen deed en gaf daarbij commentaar. Als afsluiting mochten beide teams een setje spelen tegen 2 dames van Plantina Longa. Ondanks luide aanmoedigingen van het publiek en goede tegenstand zat winst er niet in. Ook nu werd er weer gezamenlijk een foto gemaakt.

Hiermee kwam er een eind aan een fantastisch leuke clinic. De jeugdleden waren

aan hun trekken gekomen en waren heel enthousiast, maar ook het aanwezige publiek van ouders, trainers en andere leden van Willems Gemini hadden genoten van het gebodene.

Trouwens, ook de dames lieten blijken dat zij veel plezier hadden gehad aan de clinic.

Als dank volgde dan ook een luid applaus. Daarna ging het team van Plantina Longa naar de kantine voor een korte rustpauze, die tevens werd gebruikt voor het versterken van de inwendige mens.

Om 19.00 uur zou de wedstrijd tussen Plantina Longa en USC Münster beginnen. In de hal werd op het center court snel het speelveld opgebouwd. Aan beide lange zijden werden de tribunes geplaatst en ook werd de muziekinstallatie opgesteld. De pers werd te woord gestaan voor een verhaal met foto in de Berkelland Nieuws. Met een twaalftal jeugdleden werden nog snel hun taken bij de wedstrijd doorgenomen. Een 6-tal moest als ballenmeisje optreden, 2 waren er om de zweetplekjes op de vloer schoon te maken en 4 gingen de telborden bedienen.. Van hen gingen enkele voor aanvang van de wedstrijd nog programmaboekjes verkopen bij de ingang van de hal.

Alles was nu geregeld, het publiek kon komen, de wedstrijd kon beginnen.

Maar zou er wel publiek komen? Dat was de enige onzekerheid voor de organisatie. Alles kun je regelen, maar niet de publieke opkomst bij deze wedstrijd. In Borculo en sporthallen in de omgeving waren aanplakbiljetten opgehangen. In dag- en weekbladen was de nodige aandacht besteed aan het gebeuren. Dus er was bekendheid genoeg aan gegeven.

Inmiddels waren de eerste supporters uit Münster reeds gearriveerd, ruim voor het team met begeleiding van USC Münster. Daarna kwamen de scheidsrechters, de lijnrechters en de sponsors die werden ontvangen met koffie en koek. In de kantine assisteerden 2 speelsters van Dames 1. De eerste toeschouwers hadden reeds een mooi plaatsje op de tribunes gezocht.

Tegen 18.15 uur begonnen de dames van Plantina Longa en USC Münster aan de warming-up onder de tonen van een passend muziekje. Steeds meer publiek kwam er binnen. Toen tegen 19.00 uur de speelsters en officials werden voorgesteld zaten de tribunes dan ook vol en stonden er nog heel wat mensen naast en achter de tribunes. Zo’n kleine 300 toeschouwers werden er geteld en dat is gewoon bijzonder goed.

USC Münster was met slechts 7 speelsters gekomen. Hun beste speelster was op pad met het Duitse nationale team en een ander was helaas ziek thuis gebleven. Aangezien 1 speelster ook nog als libero speelde had het team geen wisselmogelijkheden.
De wedstrijd kon beginnen met 4 wedstrijdballen die aan Willems Gemini beschikbaar waren gesteld door Plantina Longa als geschenk van Eilers Sport.
De eerste twee sets gingen naar Plantina Longa, de derde werd gewonnen door USC Münster.

In de vierde set begon bij de Duitse dames de vermoeidheid mee te spreken zodat Plantina Longa zich gemakkelijk naar de winst speelde. Het was een heel leuke wedstrijd. Het publiek had volop genoten want het werd regelmatig op prachtige staaltjes volleybal getrakteerd. Prachtige sprongservices, harde aanvallen en spectaculair verdedigingswerk maakte dat de handen regelmatig op elkaar gingen. Pure volleybalpromotie.

Na de wedstrijd bedankten de speelsters van beide teams het publiek waarna zij onder dankzegging en luid applaus de kleedkamers opzochten. Ook werd nog bekend gemaakt dat Plantina Longa de jeugd van Willems Gemini uitnodigde om zaterdag 14 oktober naar Lichtenvoorde te komen om gratis de eerste competitiewedstrijd tegen Sliedrecht te bezoeken.

Snel werd er in de hal door een aantal leden alles opgeruimd. Net, palen en telborden in de opbergruimte, lijnen van de vloer, banken en tribunes weer op de plaats en de scheidsrechtersstoel weer naar Lochem. De rest zou de volgende dag worden opgeruimd.
Nog even een interview voor radio Berkelland FM en dat was het dan.

Het geheel werd daarna in de kantine afgesloten. De teams, scheidsrechters, lijnrechters, aanwezige sponsors, bestuursleden en organisatie werden voorzien van een hapje en een drankje. Ook kregen de teams en de officials als aandenken een Gemini jubileum pen.
Willems Gemini kan met trots terugkijken op een zeer geslaagd evenement met voor de vereniging een grote promotionele waarde. Er is een heel goede beurt gemaakt bij velen.

Dit met grote dank aan de sponsoren die dit evenement mede mogelijk hebben gemaakt:

Teamsport.com, Schuurman Schoenen, Buitencentrum Kerkemeijer, Rabobank Achterhoek-Noord, Sportaccommodatie ’t Timpke en de Berkel en natuurlijk ook aan de leden van Willems Gemini die aan de organisatie hebben meegewerkt.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget