Periode 2008 – 2011

Bestuur

Sedert de extra Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2008 bestaat het Bestuur uit Bert van der Weide, voorzitter, Gerrit de Boer, secretaris, Annemarie Voskamp, penningmeester, Menno ter Braak , voorzitter Commissie Volleybal (CV), Johan Nijenhuis, voorzitter Commissie Wedstrijd-, Arbitrage- en Algemene Zaken (WAAZ) en Nick Reinderink, voorzitter Evenementen Commissie (EC).
In de Algemene Ledenvergadering van 29 september 2008 wordt o.a. besloten de redacties van de Lancering en de website samen te voegen. Er wordt afscheid genomen van Jan Dijkman (II) die vele jaren als halleider bij de thuiswedstrijden is opgetreden.

 Jan Dijkman en Bert van der Weide

In de Algemene Ledenvergadering van 24 augustus 2009 wordt Hidde Bulten de opvolger van Menno ter Braak als voorzitter van de Commissie Volleybal.
De sponsorcommissie wordt door het toetreden van voorzitter Bert van der Weide uitgebreid tot 3 leden en krijgt zo ook een stem in het bestuur. Ook krijgen zij dan het beheer over alle gesponsorde wedstrijdkleding.
De jeugdcommissie, bestaand uit ouders van jeugdleden, is na enkele besprekingen met kandidaten helaas niet tot stand gekomen.
Verder wordt besloten, dat de leden die 2x per week trainen, ingaande het seizoen 2009-2010 een extra contributie gaan betalen van 1 euro per week waardoor de begroting sluitend wordt.
Tijdens deze vergadering worden 5 leden gehuldigd die 25 of meer jaren lid zijn van de vereniging. Dit zijn Hermien Eggink (35 jaar) Silvio Pleijte en Wim Hulshof (30 jaar) en Rianne Fokkers en Wim Vaags (25 jaar).

 Silvio Pleijte, Bert van der Weide en Hermien Eggink bij de huldiging

 Wim Vaags, Bert van der weide, Rianne Fokkers en Wim Hulshof bij de huldiging

In elke vergadering worden in de verschillende Commissies vacatures vervuld met nieuwe leden.

In de algemene ledenvergadering van 23 augustus 2010 treedt Nick Reinderink af als voorzitter van de Evenementen Commissie. Hij wordt opgevolgd door Kim Holshuysen. Hidde Bulten wil ook aftreden als voorzitter van de Commissie Volleybal, maar aangezien er geen opvolger is gaat hij nog weer 1 jaar door. Ina Lammers krijgt als waardering bloemen en een cadeaubon omdat zij na 13 seizoenen stopt als trainster van de mini’s. Ingaande het seizoen 2010-2011 worden de leden geïnformeerd via een digitale nieuwsbrief en is “de Lancering” van mei 2010 de allerlaatste editie. De secretaris heeft voor de vereniging een nieuwe bal gewonnen van de Regio Oost door het bedenken van de nieuwe namen voor de rayons “Noord” en “Zuid” nl. rayon Twente en rayon Achterhoek
In de Algemene Ledenvergadering van 12 september 2011 is er voor Hidde Bulten als voorzitter Commissie Volleybal nog steeds geen opvolger, dus gaat hij nog maar weer door.
Er wordt afscheid genomen van Johan Nijenhuis, voorzitter WAAZ, die wordt opgevolgd door Ilse Heethaar.
Ook Bert van de Weide gaat na 3 jaar voorzittersschap, wegens verhuizing naar elders, de vereniging verlaten. Voor hem is nog geen opvolger gevonden zodat voorlopig de overige bestuursleden zijn taken zullen waarnemen. Secretaris Gerrit de Boer refereert in zijn speech aan het lange lidmaatschap van Bert, de vele jaren als scheidsrechter, trainer/coach, 10 jaar voorzitter van de commissie WAAZ en 3 jaar verenigingsvoorzitter. Hij stelt de vergadering voor Bert te benoemen tot erelid. De vergadering stemt onder luid applaus hiermee in.

afscheid-bert-1-custom.jpg

Eerder in de vergadering kwam de voorzitter terug op de benoeming van Paul van der Pol tot erelid tijdens de nieuwjaarsreceptie. Aangezien dit niet conform de statuten is gegaan, verzoekt de voorzitter de ledenvergadering om alsnog akkoord te gaan met de benoeming.
De vergadering stemt toe.

In elke vergadering worden in de verschillende Commissies vacatures vervuld met nieuwe leden.

Algemeen

Door de komst van de nieuwe hoofdsponsors Buitencentrum Kerkemeijer en Teamsport.com per 1 juli 2008 wordt er ook een nieuw tenue gekozen, zwarte broek en blauw shirt met nog een beetje wit in de kraag. De sponsoruitingen zijn ook in wit evenals de borst- en rugnummers.

 Heren 1 en dames 1 met nieuwe trainingspak

 Heren 1 en dames 1 nieuwe westrijd outfit

Naast Dames 1 en Heren 1 krijgen ook andere teams dit nieuwe tenue van oude en nieuwe kledingsponsors.

De mini afdeling wordt in het nieuw gestoken door een bijdrage van 2 sponsors.

Mini’s met nieuwe outfit

Minimaal 1x per seizoen vindt er op bestuursniveau overleg plaats tussen de Berkellandse volleybalverenigingen ingevolge het samenwerkingsconvenant van april 2006. Resultaat hiervan is o.a. het lenen van een regioscheidsrechter en de komst van spelers van Dynamo Neede naar Heren 1 ingaande seizoen 08-09 en het samen organiseren van een cursus voor nieuwe minitrainers.

Er is elk jaar verloop onder de scheidsrechters, maar gelukkig komen er ook weer nieuwe en worden er ook scheidsrechters verhoogd in code. Het aantal benodigde regioscheidsrechters blijft 2 omdat ingaande het seizoen 2008-2009 de wedstrijden in de 1e klassen ook worden geleid door eigen scheidsrechters, die nog wel moeten promoveren naar de juiste code. Voor het begin van het seizoen 2010-2011 krijgen de scheidsrechters een nieuw code.
Ook wordt er in de jaarlijkse “week van de scheidsrechter” extra aandacht gegeven aan die vrijwilligers die zorgen dat iedereen wedstrijden kan spelen.
Er is geen opvolger voor Jan Dijkman als halleider Daarom wordt er ingaande het seizoen 2008-2009 een corveedienst ingesteld. Alle seniorenteams worden hiervoor ingepland en dienen de gehele zaterdag met een vertegenwoordiging aanwezig te zijn om alles te regelen.

Ingaande het seizoen 2009-2010 voert de Nevobo een nieuwe, gedigitaliseerde ledenadministratie in. Veel leden, ook alle nieuwe, moeten voor een nieuwe spelerspas een nieuwe pasfoto laten maken bij een door de Nevobo geselecteerde fotograaf die deze met bijbehorende gegevens doormailt naar de Nevobo. Voor de secretaris levert de overgang heel veel werk op. Voor het seizoen 2010-2011 moeten ook de recreanten die aan de toernooien deelnemen een pasfoto laten maken.

In de herfstvakantie in 2008, 2009 en 2010 wordt deelgenomen aan het door de Sport Federatie Berkelland georganiseerde “Kies Je Sport”. Het doel is om leerlingen van het basisonderwijs uit de groepen 1 t/m 5 kennis te laten maken met verschillende sporten en de verenigingen. De deelname is groot en wij zorgen voor ca. 50-60 kinderen de kennismaking met volleybal.

Kies je sport middag

De deelname aan de jaarlijkse Grote Clubactie is elke keer weer een zeer succesvolle actie voor de verenigingskas.( Zie Acties)

De regiokantoren van de regio’s Oost en Nieuw Gelre gaan voor het begin van het seizoen 2009-2010 samen in een gebouw in Deventer. Ingaande het seizoen 2010-2011 gaan de beide regio’s organisatorisch ook samen. Door andere samenvoegingen zijn er dan nog 4 regio’s binnen de Nevobo.

De vereniging groeit weer in ledental o.a. door veel nieuwe mini’s en een nieuwe groep Dames recreanten. Op 15 november 2010 wordt de 10-jarig Nesli Gedik ingeschreven als 200e lid van de vereniging. Zij werd begin december door secretaris Gerrit de Boer gehuldigd in het bijzijn van veel jeugdleden.
lid-200-2-custom.JPG

Op 3 maart 2011 is erelid Jan Dijkman (II) na een kort ziekbed overleden. Jan was al lid van CAF vanaf 1 augustus 1961, dus voor de fusie met VVN tot Gemini. Hij heeft gedurende zijn lidmaatschap ontzettend veel vrijwilligerswerk verricht voor de vereniging. Bij de crematieplechtigheid was Gemini goed vertegenwoordigd.

Evenementen

Door de Evenementen Commissie worden weer een aantal jaarlijks wederkerende evenementen georganiseerd zoals het bezoek van Sinterklaas aan de mini’s, de nieuwjaarsreceptie (in 2009, 2010 en 2011 bij hoofdsponsor Kerkemeijer), het Kerkemeijer Nieuwjaars Volleybaltoernooi, de vrijwilligersavond, de mini-dag en de parapluparty in samenwerking met de Borculose horeca welke ook weer de nodige financiën opleverde.
Het jeugdkamp wordt in 2009 gehouden in het Duitse Reken met een bezoek aan VC Reken. In 2010 komt de Rekener jeugd en een aantal senioren naar Borculo in het Galgenveld. Daar wordt gevolleybald en natuurlijk is er ook de BBQ.

Ijs eten in het Duitse Reken

 VC Reken meisjes tegen de meiden van Kerkemeijer/gemini

Nieuwjaars volleybaltoernooi

Er wordt door Gerrit de Boer en Henk Brinkerhof weer een scholvolleybaltoernooi georganiseerd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit de voormalige gemeente Borculo, het “Teamsport Schoolvolleybaltoernooi”. Er wordt deelgenomen door 12 meisjes en 5 jongensteams van 6 van de 8 scholen. Bij de meisjes is de Jorisschool onbetwist de sterkste en bij de jongens is de Kiezel en Kei de winnaar.
prijsuitreiking-schoolvolleybal-custom.jpg

Maar liefst 4 teams spelen in maart in Apeldoorn op de 1e Gelderse Kampioenschappen. Bij groep 7 wordt de Kiezel en Kei Gelders kampioen en bij groep 8 de Jorisschool. Hier behaalden de Kiezel en Kei de 4e plaats en school Noord de 5e. Beide kampioenen doen op zondag 10 april mee aan de 1e Nederlandse kampioenschappen. Met een door Schuurman Schoenen beschikbaar gestelde bus gaan zij met een grote aanhang naar Wageningen. De meiden van de Jorisschool worden Nederlands kampioen bij groep 8 en die van de Kiezel en Kei 3e bij groep 7. Fantastische prestaties door bijna allemaal Gemini leden, waarvoor zij ook op hun school worden gehuldigd.

jorisschool-gelders-kamp-custom.JPG

Het volleybal

Seizoen 2008-2009

Aan de competitie wordt deelgenomen door 5 dames- 3 heren-, 1 meisjes A, 1 meisjes B,
2 Meisjes C en 1 Meisjes D team niveau 5. Zij spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag . Heren 3 speelt op woensdagavond.
Een groot aantal mini-teams op niveau 1 t/m 3 neemt deel aan de toernooien, 2 mini teams niveau 4 spelen competitie in poule vorm op een aantal zaterdagen.

Het is een zeer succesvol seizoen.

 Dames 1 kampioen

Dames 5 (gemiddeld 15 jaar) wordt kampioen in de 3e klas..

 Dames 5 kampioen

Het 2e Mini team niveau 4 wordt zowel in de najaars- als voorjaarscompetitie kampioen in hun poule en het 3e mini team niveau 4 wordt kampioen in hun poule in de voorjaarcompetitie.

Alle kampioenen maken een tocht door Borculo. De Mini’s in een oude brandweerwagen, de Damesteams met paard en wagen. De dames vieren na de kampioenswedstrijd ook nog een feestje bij hoofdsponsor Kerkemeijer.

 Mini’s in de brandweerwagen

 Dames aan het feesten

 Dames 1 viert feest

Zaterdag 25 april had het bestuur een receptie georganiseerd bij hoofdsponsor Buitencentrum Kerkemeijer waar de kampioenen gefeliciteerd konden worden.

Heren 2 komt in aanmerking voor opvullingswedstrijden (1e/2e klas), maar trekt zich hiervoor terug en degradeert naar de 2e klas.

Aan de bekercompetitie wordt deelgenomen door een dames-, een heren- en een meisjesteam.
De Dames worden in de 2e ronde uitgeschakeld door het 2 klassen hoger spelende Orion.
De Heren zorgen in de 3e ronde bijna voor een sensatie. In ’t Timpke wordt nipt met 2-3 verloren van Favorita uit Dinxperlo, de latere kampioen van de regiodivisie en bekerwinnaar.
De Meisjes leveren een fantastische prestatie door op 2 mei 2009 in de finale in Zevenaar met 3-1 te winnen van Set Up ’65 uit Ootmarsum. Zij worden die dag vergezeld van een, door de sponsoren beschikbaar gestelde, bus vol enthousiaste supporters. In een echte “cupsfeer” wordt de 1e set net verloren, maar daarna zijn de meisjes duidelijk de sterkste en worden terecht winnaar van de regiobeker (25-27, 25-17, 25-16, 25-17)

Spanning op de tribune

Bekerwinst

Aan de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen wordt deelgenomen door een Meisjes-B team. Zaterdag 3 januari 2008 wordt in Veenendaal de voorronde gespeeld. Door 2 zeges en 1 gelijkspel in de poule wordt het team poulewinnaar. De kruisfinale wordt ook gewonnen zodat de halve finale wordt gehaald. Deze wordt 28 februari gespeeld in Zevenaar. Door 1 zege, 1 gelijkspel en 2 nederlagen wordt het team derde in de poule. Het zijn leuke, maar ook zware dagen geweest waar de meisjes weer en ervaring rijker zijn geworden..

De meiden in actie

Aan de recreantentoernooien nemen 2 heren- en 1 damesteam deel. Zij leveren wisselende prestaties met toernooizeges maar ook degradaties.

Met Buitencentrum Kerkemeijer als sponsor en een bijdrage van de ouders is er op 13 zondagen 2 uur getraind met 22 meisjes in de zgn. “Gemini Volleybalschool”.
Het werd heel leuk afgesloten samen met de ouders

Seizoen 2009-2010

Aan de competitie wordt deelgenomen door 4 dames-, 3 heren-, 2 meisjes B-, 2 meisjes C- en 2 meisjes mini D-teams. Heren 3 speelt de thuiswedstrijden op woensdagavond, de andere teams op zaterdag tussen 10.15 en 18.00 uur.
In de voorjaarscompetitie wordt het D1-team niveau 6 dan Meisjes C2 en speelt er een nieuw D2- team op niveau 5.

Het D2-team wordt kampioen in de najaarscompetitie op niveau 5 en als
D1-team in de voorjaarscompetitie op niveau 6. Zij worden dus in 2 seizoenen 4 x achter elkaar kampioen, een ware topprestatie.

D2 Kampioen

D1 kampioen

Verder spelen 3 teams op niveau 4 in poule vorm op zaterdagen competitie en spelen 1 team op niveau 3 en 4 teams op niveau 2 toernooien. Totaal spelen er dus 10 mini-teams.

Meisjes B2 wordt in de laatste wedstrijd, na een spannende strijd, kampioen in de 2e klas.

Meisjes b2 kampioen

Heren 1 speelt dit seizoen in de promotieklas in Twente en behaalt er een 3e plaats. Door terugtrekking van de kampioen mogen de heren opvullingswedstrijden spelen voor een plek in de regiodivisie. Met een zeer nipte, onnodige 2-3 nederlaag tegen Wevoc uit Westervoort en een 2-3 winst in Warnsveld op WSV worden zij tweede en komen daardoor niet in aanmerking voor promotie.

Een dames-, een heren- en een meisjesteam nemen deel aan de bekercompetitie. De dames worden in de 2e ronde uitgeschakeld door VCV uit Varsseveld de latere kampioen in de regiodivisie en verliezend bekerfinalist en de heren in de 3e ronde door het in de regiodivisie uitkomende en ook verliezend bekerfinalist Bovo Aalten.
De meisjes halen de halve finale waarin zij thuis met 0-3 verliezen van VCV uit Varsseveld..

Aan de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen wordt aan de voorrondes deelgenomen door een Meisjes A team en een Miniteam. Zaterdag 2 januari 2010 spelen de Meisjes een zeer teleurstellend toernooi in de Diekmanhal in Enschede. Er wordt slechts 1 van de 8 sets gewonnen, ver beneden de verwachtingen. Het nog zeer jonge Mini team, in de kompetitie ongeslagen kampioen op niveau 5, speelt in Denekamp op niveau 6 en verliest alle sets van
teams die al wat ouder zijn en ervaring hebben op het hogere niveau of zelfs in de C-jeugd kompetitie spelen. Het is wel een goede leerschool voor de meisjes.

Meisjes A in actie

Meisjes A in overleg met coach

Meisjes in actie

Door een bijdrage van Buitencentrum Kerkemeijer en de ouders wordt er met 14 meisjes op 7 zondagen extra getraind in de “Gemini-volleybalschool”

Seizoen 2010-2011

Aan de competitie wordt deelgenomen door 4 dames-, 3 heren,- 1 meisjes A-, 3 meisjes C- en 1 meisjes D team op niveau 5. In de 2e helft van de competitie speelt er nog een tweede meisjes D team op niveau 5. Een aantal miniteams niveau 1 t/m 3 hebben deelgenomen aan de CMV- toernooien in de regio. Heren 3 speelt de thuiswedstrijden op woensdagavond, de andere teams op zaterdag tussen 10.15 en 18.00 uur.

Alleen Dames 1 neemt deel aan de bekercompetitie. Zij werden al snel uitgeschakeld.

In de najaarscompetitie worden 3 teams kampioen: Meisjes C1, Meisjes D1 in de 2e klas niveau 5 en Meisjes D2 in hun klasse op niveau 4. In de voorjaarscompetitie werden de meisjes-D teams opnieuw kampioen, de D1 in de 1e klas niveau 5 en de D2 in de 2e klas niveau 5.
kampioen-meisjes-d1-custom.JPG

Meisjes D1 kampioen

meisjes-d2-kampioen-custom.jpg

 

 

 

Meisjes D2 kampioen

meisjes-c1-kampioenjpg-custom.JPG

Meisjes C1 kampioen

Bij de recreanten spelen 1 dames- en 2 herenteams op de 4 toernooiavonden. Dit met wisselend succes.

In de sporthal zijn met toernooileiding van enkele leden 2 grote CMV toernooien gespeeld,
1 toernooi op niveau 4 en 1 toernooi op niveau 1 t/m 3.
nojk-2012-1-custom.JPG
Een meisjes team heeft deelgenomen aan de voorronde van het NOJK voor CMV niveau 6.
De halve finale werd na veel spanning net niet gehaald.
Er wordt dit seizen niet extra getraind op zondag in de
“Gemini-volleybalschool”. Voor het eerst sedert enkele jaren zijn er weer
meisjes naar de regiotraining geweest, Anne Marie Smit, Yvette Prinsen en
Marene Dimmendaal.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget