Historie: Volleybal in Borculo

Midden jaren 50 werd er in Borculo voor het eerst volleybal gespeeld. Een aantal enthousiaste werknemers van de ‘Zijdeweverij Borculo’, welke stond op de plaats waar nu het hertenkamp is, speelden in de zomer bij mooi weer volleybal op de weide naast de weverij. In pauzes maar ook ’s avonds werd deze, voor Borculo nieuwe, sport beoefend. Onder de naam Z.W.B. werd er meegedaan aan een ‘wilde’ volleybalcompetitie met teams van o.a. textielbedrijven uit de omgeving, zoals van Jordaan uit Haaksbergen, Schuttersveld en Rigtersbleek uit Enschede, ter Weeme en Hotex uit Neede, ten Cate uit Eibergen maar ook het in 1952 opgerichte Boermerang uit Eibergen.

Het eerste volleybalteam van Z.W.B. bestond uit: Charles Faas, Jan Snikkers, Jan Dijkman (I), Bart Post, Frits Knegt, Johan Meuleman, Henk Stokkink en Egbert Westerdiep. Deze laatste was in 1952 medeoprichter van Boemerang te Eibergen. Het team speelde in groene hemdjes

Het ging goed met het volleybal binnen Z.W.B., zodat men besloot een officiële vereniging op te richten en lid te worden van de NeVoBo. Op 19 mei 1959 ontstond zo een volleybalvereniging welke de naam C.A.F. kreeg, wat staat voor Citius Altius Fortius oftewel: sneller, hoger, sterker. De eerste voorzitter werd Bart Post. Er werd getraind in het kleine gymzaaltje van de Hofschool (waar de muren de lijnen waren) en competitie gespeeld in Neede in het rayon Twente van de NeVoBo.

Historie: Damesvolleybalwedstrijd 1959 Deze foto van een damesvolleybalwedstrijd is gemaakt in 1959. Het is niet bekend wie het zijn, waar het is en in het kader waarvan wordt gespeeld.

In 1961 werd het zelfstandige rayon Neede opgericht met verenigingen uit Eibergen, Neede en Borculo die daarvoor in het in het rayon Twente speelden. Om het volleybal in Borculo bekend te maken organiseerde men buitentoernooien op de velden van de Wildbaan.

Aanvankelijk ging het C.A.F. voor de wind. Ook niet werknemers van de Zijdeweverij werden er lid, zodat de vereniging al snel 1 dames- en 2 herenteams kende. Rudi Felgner was eind 1961 toegetreden tot het bestuur als penningmeester en werd per 1 januari 1962 lid van de NeVoBo. In 1962 begonnen voor C.A.F. echter de problemen.

Onderstaand is te lezen in de notulen van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen.

In de ledenvergadering van 15 juli 1962 (aanwezig voltallig bestuur en 12 leden) trad de secretaris, Gerard Liebrand, af. Hij werd opgevolgd door Janny Snoeying. Verder werd er een keuzecommissie gekozen bestaande uit Henk Stokkink, tevens algemeen bestuurslid, Jan (J.F.) Dijkman (I) ( niet te verwarren met Jan (J.R.) Dijkman (II), beter bekend als Jan van de Lente) en Janny Snikkers. In deze vergadering werd verder besloten dat er voor het eerst een toernooi zou worden gehouden op de voetbalvelden, dat, vanwege kleurverschillen, de vereniging de shirts zou kopen en eventueel doorverkopen aan de leden, dat er om de kas te spekken anjerloten zouden worden verkocht en dat de helft van de kosten van het lidmaatschap van de NeVoBo door de leden zelf moest worden betaald en de andere helft door de vereniging. Ook werd het reglement goed gekeurd. Dit reglement werd verkocht aan de leden voor f 0,50 en was dan tevens bewijs van lidmaatschap. Bij opzegging van het lidmaatschap kreeg men het geld terug als het reglement in goede staat werd ingeleverd.

In een buitengewone ledenvergadering (aanwezig voltallig bestuur en 6 leden) op 21 november 1962 trad voorzitter Bart Post af. Hij werd opgevolgd door de waarnemend voorzitter Johan Meuleman. In deze vergadering werd de eerste kascommissie benoemd, bestaande uit Jan Dijkman (I) en Dinie Wormeester. Vanwege de slechte financiële situatie werd besloten om, voorlopig alleen in familiekring, donateurs te gaan werven. De trainingen waren in het vervolg op donderdag van 19.00-20.00 uur voor de heren en van 20.00-21.00 uur voor de dames in het gymlokaal van de Hofschool. Ook het toernooi was heel goed verlopen zodat werd besloten ook het volgende jaar dit toernooi te organiseren. Door o.a. de degradatie van de heren uit de 1e klasse waren er leden vertrokken en werd er door de ledenvergadering zelfs besloten om het B- herenteam, wegens gebrek aan spelers, terug te trekken uit de competitie.

In de ledenvergadering van juni 1964 (aanwezig 8 leden inclusief het bestuur) trad Janny Snoeying af als secretaresse en werd opgevolgd door Annie van Rijn. Er werd besloten om met 1 dames- en 1 herenteam aan de competitie deel te nemen. Dinie de Vries werd tijdelijk als trainster aangesteld. Verder werd er besloten, omdat het al tegen de vakantie liep, dat jaar geen toernooi te houden, de contributie op dezelfde prijs te handhaven, 1 nieuwe bal aan te schaffen en over een tijdje 1 nieuw net.

In november 1964 werd er wederom een algemene ledenvergadering gehouden omdat de toenmalige voorzitter, de heer Jan Snikkers, vanwege onenigheid aftrad als voorzitter.

Er werd een nieuw bestuur gekozen met de leden: Dinie de Vries, Rudi Felgner, Hans Christophersen, Jan Dijkman (I), Henk Stokkink en Annie van Rijn.

In de bestuursvergadering op 19 januari 1965 werd er voor alle bestuursleden een takenpakket vastgelegd. Aangezien er geen voorzitter was, kreeg Rudi Felgner de algehele leiding. In deze vergadering werden nog een aantal besluiten genomen nl. dat het minimumbedrag voor het donateurschap f 1,50 was, er contact zou worden opgenomen met het bestuur van de Huishoudschool voor het gebruik van de gymzaal en de contributie met 5 cent werd verhoogd vanwege het aanstellen van een contributieloper. Ook vanuit de kas wordt hiervoor 5 cent per lid gereserveerd.

In verslagen van bestuursvergaderingen van februari en april 1965, valt te lezen dat men een nieuwe naam wil voor de vereniging, dat de junioren en nieuwe leden die geen lid zijn van de NeVoBo f 1,35 per maand contributie betalen, dat NeVoBo-leden f 5,00 per seizoen zelf moeten betalen en de resterende f 5,00 door de vereniging wordt betaald, dat er voor het toernooi een commissie wordt samengesteld, dat het damesteam op losse schroeven staat vanwege de bezetting en dat de training doorgaat tot begin juni en daarna weer zal starten begin augustus.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget