Historie: Acties

In de loop der jaren zijn er een aantal acties gehouden om de kas te spekken. Soms met heel goede resultaten, maar soms ook met zeer tegenvallende.

In 1967 werd er, om de kas te spekken, een zeepactie gehouden. Alle leden werd verzocht om aan deze actie deel te nemen door doosjes met 3 stukken zeep aan de man te brengen. Het bestuur was zeer teleurgesteld dat slechts ¼ van het aantal leden zich voor deze actie had ingezet, waardoor de opbrengst ook tegenviel. Slechts z’n f 200,00 leverde de actie uiteindelijk op.

In de ledenvergadering van 22 augustus 1975 werd een commissie benoemd die met behulp van jeugdleden donateurs moest gaan werven. Het leverde wel aardig wat donateurs op maar door de geringe bijdrage geen geweldig bedrag voor in de kas. Vele jaren werden de donaties opgehaald door jeugdleden. Ook wierven zij dan nog nieuwe donateurs.

historie acties 1

Het bestuur op de actiefolder in 1978:v.l.n.r.: Ton van Uem (J.C.) Gerrit de Boer (secretaris). Rudi Felgner (penningmeester), Henk Brinkerhof (T.C.) Jan Dijkman (I) (T.C.) en Henk van der Weij (voorzitter)

Gemini hield in 1978 voor het eerst een actie in Borculo. Enerzijds natuurlijk om de kas te spekken, anderzijds ook om de vereniging meer bekendheid te geven en het volleybal te promoten. Het was een bliksemactie die op zaterdag 16 september werd uitgevoerd. De actie ging om het raden van het gewicht van het toenmalige bestuur. Voor één gulden kon men een gokje wagen.’s Morgens vroeg ging het bestuur, gezeten op een platte wagen achter een trekker, door Borculo. Daarom heen liepen een groot aantal vrijwilligers.

Het publiek kon het gewicht invullen op een inleverstrookje dat aan een folder zat welke vooraf huis aan huis was bezorgd. Bij de wagen waren meerdere invulstrookjes verkrijgbaar. De belangstelling voor deze actie was overweldigend en ver boven verwachting. Aan het eind van de middag werd op de markt, onder zeer grote belangstelling, het bestuur door een politieagent gewogen. De hoofdprijs was een fiets. De andere prijzen waren radio cassetterecorder, tafel gril, koffiezetautomaat en transistorradio.
De vereniging werd door deze actie zo’n f 1750,00 rijker.

Op zaterdag 15 september 1984 werd deze actie nog een keer herhaald.

het bestuur in 1984, klaar voor de start.
v.l.n.r.: Maurice Klomberg (voorzitter), Ans Siebelder (T.C.), Gerrit de Boer (E.C.), Jan Dijkman (II) (R.C.), Mathilde Klomberg (J.C.), Rudi Felgner (penningmeester) en Henny Vink  (secretaresse)

historie acties 2

historie acties 3  De weging vond plaats op het Muraltplein voor de kerk. Ook toen zag het zwart van de toeschouwers. De prijzen die men kon winnen waren: televisie, fiets, opblaasbare boot, barbecue, walkman, badlaken. Deze actie trok ruim 2600 gokkers en bracht de vereniging netto f 1700,00 op. Het bestuur van toen woog trouwens 488 kilogram.
Het wegen van de bestuursleden
Aangezien de vereniging in 1989 haar 25-jarig (eigenlijk nog maar 24-jaar) bestaan wilde vieren, en daarvoor een aardig budget nodig zou zijn, werd er door de jubileumcommissie op 25 mei 1986 een sponsorloop georganiseerd rond het toenmalige hoofdveld op sportpark “de Wildbaan”. Aan deze actie deden een groot aantal leden mee. Er werd maar liefst f 2609,10 bij elkaar gelopen. Door dit grote succes vond de commissie dat de actie in 1987 nog een keer herhaald moest worden. Toen viel de deelname, 38 leden, en dus ook de opbrengst wat tegen. Toch kwam er nog f 1675,00 binnen.

historie acties 4

Een aantal leden tijdens de sponsorloop op 25  mei 1986 v.l.n.r. Peter Timmermans, Erik Brinkerhof, Raymond Hilbelink, Wouter Zieverink, Alois Timmermans

In de jaren 1985 t/m 1988 bemande Gemini een controlepost bij de Borculose fiets vierdaagse. Er werd een stand ingericht waar naast reclame maken voor Gemini wat te eten en te drinken werd verkocht. Dit bracht elk jaar zo tussen de  f 1000,00 en 1500,00 op.

Op 23 maart 1991 werd er een lege flessen actie gehouden. De bedoeling was om die dag bij de inwoners lege flessen in te zamelen en daarvan dan het statiegeld te innen. De actie werd niet echt een groot succes door de geringe deelname van de leden. Mede als gevolg hiervan werd er in het seizoen 1991-1992 een contributieverhoging van ca. 20% doorgevoerd.

In september 1998 was er door het bestuur een rekenfout gemaakt in de begroting, waardoor er een fiks begrotingstekort ontstond. In de ledenvergadering was het toen kiezen, of een contributieverhoging van f 25,00 of meedoen aan de Grote Clubactie. Alle senior leden moesten minimaal 5 loten verkopen of deze zelf kopen en het zien als éénmalige contributieverhoging.

De keus viel op meedoen aan de actie, die uiteindelijk f 1515,0 opbracht.

In 2001 werd besloten om elk jaar mee te doen aan de Grote Clubactie en de lotenverkoop over te laten aan de jeugdleden. Het streven was dat elk jeugdlid minimaal 5 loten zou verkopen. Voor hen die de meeste loten zouden verkopen werd een prijs beschikbaar gesteld. Het meedoen had een tweeledig doel, nl de jeugd betrekken bij het functioneren van de vereniging en de kas spekken zodat het verenigingsdoel om de contributie zo laag mogelijk te houden haalbaar blijft.

In 2001 bracht de actie f 2705,00 op, in 2002 door de verkoop van 725 loten € 1450,00 en in 2003 werden 600 loten verkocht wat € 1200,00 opbracht.In 2004 werd in het kader van de viering van het 40-jarig jubileum ook de senioren verzocht om loten te (ver)kopen. Door de verkoop van 1175 loten werd de kas met € 2350,00 aangevuld, waarmee een groot deel van de jubileumkosten konden worden voldaan. Ook in 2005 deden de senioren mee. Nu om een groot begrotingstekort te dekken, zodat er dan geen fikse verhoging van de contributie plaats zou hoeven te vinden. Dat is gelukt door de verkoop van maar liefst 1275 loten welke € 2550,00 opbrachten voor de vereniging.

 historie acties 5

De beste lotenverkoopsters van 2005 krijgen een presentje van de vereniging.

 historie acties 6De 14 beste lotenverkopers van 2006 samen met voorzitter Ard Kistemaker op de foto. Ook in het seizoen 2006-2007 was de Grote Clubactie weer een heel groot succes. Er werden maar liefs 1350 loten verkocht waardoor de kas met 2700 euro werd gespekt. De beste verkopers werden weer verrast met enkele leuke presentjes. De beste lotenverkoopster was Yvette Prinsen die liefst 92 De loten had verkocht. Zij kreeg als extra een Mikasa wedstrijdbal met daarop de handtekeningen van alle speelsters en begeleiding van het Lichtenvoordse topteam Plantina Longa. De 5 beste verkopers wonnen ook nog een clinic met het eredivisie damesteam van Arke Polllux in Oldenzaal. Zij bezorgden de kinderen en heel leuke middag.

Onderstaand twee foto’s van deze clinic:

historie acties 7

historie acties 8

In het seizoen 2007-2008 is de animo onder de jeugdleden om veel loten te verkopen wat afgenomen. De totale verkoop valt dan ook erg tegen. De 825 verkochte loten brengen voor de kas € 1650,00 op. Heel wat minder dan waarvan het bestuur bij het opstellen van de begroting was uitgegaan.

Voorzitter Ard Kistemaker met Yvette Prinsen, evenals vorig seizoen de beste lotenverkoopster.

In het seizoen 2008-2009 steeg de opbrengst van de Grote Clubactie weer duidelijk t.o.v. het voorgaande seizoen. Nu werden er 1044 loten verkocht, waardoor de actie ruim € 500,00 meer opbracht dan was begroot..De 7 beste lotenverkopers hadden allemaal 25 of meer loten verkocht. Zij allen kregen enkele leuke presentjes als waardering voor hun inzet.

Menno ter Braak op de foto met de beste lotenverkoopsters.

In het seizoen 2009-2010 werden er 879 loten verkocht, 78 op de oude manier en 801 via een automatische incasso. Dat leverde coördinator Hans Kousman heel wat extra werk op doordat hij alle verkochte loten op naam via zijn computer in moest brengen. De opbrengst voor de vereniging was ruim € 2250,00. Dit met wat minder verkochte loten maar met een hogere opbrengst per lot. Romee Esselink was de beste verkoopster met maar liefst 50 stuks. Alle jeugdleden die meer dan 25 loten hadden verkocht kregen een leuke attentie van de vereniging.

Op de foto: de 5 beste lotenverkoopsters met Romee op de schouders bij Gerrit de Boer.

Beste lotenverkoopers 2011-2012
In het seizoen 2009-2010 werden er 1082 loten verkocht, 977 via automatische incasso en 105 via losse verkoop. Van alle zeer enthousiaste jeugdige verkopers, kregen de vijf meiden die de meeste loten hadden verkocht een leuk pakket van voorzitter Bert van der Weide. Voor de 2e achtereenvolgende keer was Romee Esselink met 63 verkochte loten de beste en daarna volgden Julia van der Weide (31), Celine Dinkelman (28), Eva Wanink en Sanne ter Braak (beide 27)

beste-lotenverkopers-1-custom.JPG
In het seizoen 2010-2011 werden er een record aantal van 1201 loten verkocht
Lisanne Nijhof en Suzanne Huijsmans waren met respectievelijk 80 en 78 verkochte loten de absolute winnaars. Maar ook Myrthe Scholte in ‘t Hof, Romée Esselink, Celine Dinkelman, Benthe Snuverink, Carmen Hemel en Eva Wanink hadden meer dan 20 loten verkocht en werden beloond voor hun inzet.

beste-lotenverkoopers-custom.jpg

Op de foto van links naar rechts de nummers 1 t/m 8 Lisanne, Suzanne, Myrthe, Romée, Celine, Benthe, Carmen en Eva. Verder op de foto Gerrit de Boer die namens het Bestuur de prijsuitreiking heeft gedaan en de grote organisator achter deze actie Hans Kousman.

In het seizoen 2012-2013 werden er 1154 loten verkocht, een fractie minder dan in het vorige seizoen. Wel was er nu een individueel record door de verkoop van maar liefst 127 loten. Deze fantastisch verkoopster was Lisanne Nijhof. Zij kreeg hiervoor naast een waardebon van Intersport Schuurman een boek aangeboden. Ook de volgende 7 verkoopsters kregen een waardebon. Anne Kerkemeijer met 57 verkochte loten, Fleur van Gaasbeek en Eva Wanink met ieder 35 loten, Romme Esselink 28, Isa Gönning 26 en Benthe Snuverink en Julia van der Weide met ieder meer dan 20 verkochte loten. Zij allen werden door voorzitter Hidde Bulten toegesproken en bedankt voor hun inzet. Ook Coördinator Hans Kousman, die vele uurtjes aan deze actie heeft besteed, werd in het zonnetje gezet.

beste-lotenverkoopsters-2012-custom.JPG

V.l.n.r.: Romee, Julia, Anne, Benthe, Lisanne , Fleur, Isa en Eva.

In 2013 werden voor de Grote Clubactie 1.028 loten verkocht, 1.003 via automatische incasso en 25 via losse loten, een kleine 12% minder dan in 2012, toen er 1.154 stuks via automatische incasso en losse loten zijn verkocht. Dit alles heeft een bedrag van € 2.411 voor de kas van de vereniging opgeleverd. Tijdens het Sinterklaasfeest voor de mini’s werden de beste lotenverkoopsters in het zonnetje gezet. Voor de beste zes was er een cadeaubon van Intersport Schuurman. De absolute winnares Lisanne Nijhof, met weer een verbeterd record van maar liefst 130 verkochte loten, kreeg voor haar inzet nog het boek Fantasia deel VIII..
GroteClub2013
Op de foto ontbreekt Merle, ze was helaas niet aanwezig toen de foto gemaakt werd.
Hier de uitslag van de beste lotenverkoopsters in 2013. 1e Lisanne Nijhof 130 loten, 2e Anne Kerkemeijer 41 loten, 3e Ilse Veltkamp 37 loten, 4e Aafke Wentink 34 loten, 5e Noor Dibbelink 32 loten en 6e Merle Kerkemeijer 31 loten De Jeugdleden Janne Lettink, Fleur Roelofsen, Eva Wanink en Julia van der Weide hebben ieder 20 of meer dan 20 loten verkocht.

In 2014 werden er 964 loten verkocht, een kleine 6,5% minder dan in 2013.
Dit heeft voor de kas een bedrag van € 2.280 opgeleverd. Tijdens het Sinterklaasfeest voor de mini’s werden de beste lotenverkoopsters gehuldigd en kregen een leuk presentje. Dit waren: Lisanne Nijhof met 81 loten, Aafke Wentink 32, Merle Kerkemeijer 32, Anne Kerkemeijer 30, Floor Hulshof 26 en Noor Dibbelink 25 stuks.

In 2015 werd de opbrengst van de Grote Clubactie tijdens de Grote Clubavond bekend gemaakt bij Intersport Schuurman te Borculo. Namens de vereniging mocht onze actie-coördinator Hans Kousman, een cheque ter waarde van €1.711,80 in ontvangst nemen. .

Namen beste lotenverkopers en het aantal verkochte loten

1. Anne Kerkemeijer 26
2. Floor Hulshof 25
3. Lisanne Nijhof 24
4. Anouk Wanink en Zoë Schepers 22
5. Armande van Bon 21
6. Merle Steg 20

De beste 3 lotenverkopers kregen voor hun inzet van de vereniging een leuke attentie aangeboden.

 

Paaseitjesactie 2017

In de Algemene Ledenvergadering van 9 september 2016 werd afgesproken, vanwege verschillende redenen, niet meer mee te doen aan de Grote Clubactie. Tijdens de vergadering boden Daphne Klein Braskamp en Jeanine Elschot aan om een andere actie te gaan organiseren. Dianne te Walvaart sloot zich later bij hen aan. Zij besloten om op zaterdag 18 maart 2017 een huis aan huis verkoop van Chocolade Paaseitjes te houden. Om 09.30 uur waren bij de stand voor de winkel van bakker Liebrand ruim 80 leden en ouders van jeugdleden. Iedereen kreeg, zoveel mogelijk per team, nog nadere instructies en daarna te horen in welke wijken/straten zij de paaseitjes mochten gaan verkopen. Ondanks het gure weer, gingen de verkopers vol goede moed en met een voorraad zakjes op pad. De verkoop liep echt fantastisch en aan het eind van de ochtend kon worden gemeld dat men “leeg” was, want alle ruim 1500 zakjes waren verkocht met als geweldig resultaat een winst van 1967,20 euro voor in de kas. Meisjes B1 was het best verkopende team en kreeg als waardering een leuk prijsje.

paaseitjesactie 2017 Paaseitjesactie 2017

Paaseitjesactie 2018

Vanwege het grote succes in 2017, besloten de 3 organiserende dames de actie te herhalen. Na op 2 avonden zo’n 2000 zakjes inpakken, konden zaterdag 24 februari om 09.30 uur zo’n 60 jeugdleden met hun begeleiders op pad om huis aan huis de zakjes te verkopen, 1 zakje voor 3 euro en 2 zakjes voor 5 euro. Het was koud, maar de zon scheen en de hemel was blauw toen men zich bij de stand bij bakker Liebrand verzamelde om van de organisatie te horen in welke straten of wijken men mocht gaan verkopen. En weer liep de verkoop fantastisch. Aan het eind waren er nog een aantal zakjes over die bij de eerstvolgende thuiswedstrijden werden verkocht. De actie bracht zo’n 2450 euro op. De mini’s verkochten de meeste zakjes en zij mochten als beloning gezamenlijk ontbijten bij de Hema. Alle leden krijgen een “Gemini bidon” als aandenken aan de actie.

   

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget