Historie: Ledenbestand

Op de MULO werd reeds volleybal gespeeld tijdens de gymlessen van de heer Gort. Dit leidde er toe, dat er begin 1966 een volledig team van de MULO lid werd van Gemini. Eén van hen was Gerrit de Boer. Een paar jaar later kwamen ook de eerste meisjes van de MULO bij Gemini. Mede door de totstandkoming van de gymzaal in 1966 en de sporthal in 1986 kende Gemini een explosieve groei. Reeds in oktober 1969 werd het honderdste lid, Guus Twellaar, welkom geheten.

foto 100e lid

Voorzitter Henk van der Weij (links) en penningmeester Rudi Felgner (rechts) feliciteren het 100e lid, Guus Twellaar.

Gemini speelde in het seizoen 1969-1970 kompetitie met 3 dames- en maar liefst 7 herenteams. Er was ook 1 meisjes jeugdgroep. Er moet wel gezegd worden dat de teams de eerste jaren uit slechts 6 spelers of speelsters bestonden. Wisselspelers kende men eigenlijk niet, dat waren “invallers” uit een lager team. Door de toen geldende invallerbepalingen was dat heel goed mogelijk. De teams moesten na elke wedstrijd bij iemand van de T.C. de namen van de spelers opgeven welke die wedstrijd hadden meegespeeld.

De T.C. regelde ook de invallers voor elk teams. Uitwedstrijden waren er veelal ook op doordeweekse avonden. Volleybal was nog vooral een mannensport. Een specifiek jeugdvolleybalcompetitie was er nog niet. De jeugdspelers speelden in de seniorencompetitie. Wel waren er aparte trainingsgroepen voor de dames en heren jeugd. In 1967 kwamen de eerste meisjes aspiranten bij Gemini en trainden o.l.v. Anneke Amerongen. Zij betaalden f 0,75 per maand contributie. Na de opening van de sporthal in 1968 werd er een oproep gedaan in de Lancering of er ook belangstelling bestond voor het spelen van handbal. Het Gemini bestuur wilde deze sport eventueel ook wel binnen de vereniging opnemen. Het is er niet van gekomen. Begin 70-er jaren was de groei bij Gemini er een beetje uit en liep het ledental zelfs wat terug. Wel ontstond er, mede als gevolg van de bedrijfsvolleybaltoernooien, begin 70‘er jaren binnen Gemini een duidelijke behoefte aan recreatief volleybal, wat uiteindelijk in het seizoen 1973-1974 resulteerde in 1 recreatieve trainingsgroep voor dames en heren o.l.v. Rob van der Lee. Daarna groeide deze afdeling gestaag. In augustus 1974 werd er in de ledenvergadering zelfs een specifieke wervingscommissie benoemd. In die jaren werd er op de middelbare scholen door de gymleerkrachten, veelal zelf Gemini-lid, al veel aandacht besteed aan het volleybal. Ook het mini-volleybal kwam in opmars. Gemini startte daarmee in oktober 1975 door het in Borculo organiseren van een cursus minivolleybal voor trainers uit het district o.l.v. de heer Grond uit Doetinchem. Gemini begon met 18 mini’s van de Heuvelschool. De cursus werd in november 1975 afgesloten met een examen dat door de Gemini trainers Bertha Tragter, Jan Geels en Rob van der Lee met goed gevolg werd afgelegd. Al snel moest de mini-groep worden gesplitst en groeide dit uit tot in totaal 33 mini-leden. Ook het aantal aspiranten groeide tot resp. 12 meisjes en 13 jongens. In dat seizoen 1975-1976 werd er in de tweede seizoenshelft voor het eerst door een meisjes en een jongens aspirantenteam van Gemini competitie gespeeld. In het seizoen1979-1980 werden er door het district voor het eerst mini-toernooien georganiseerd. Gemini deed hier aan mee in Ruurlo. In 1976 kwamen de eerste recreatieve leden bij Gemini. In het seizoen 1977-1978 werd er al door 2 dames- en 1 herenteam deelgenomen aan de recreantentoernooien die voor het eerst in 1976 werden gerspeeld. In de beginjaren was bij Gemini de regel dat alle competitie spelende leden, wel op vrijwillige basis, een medische keuring moesten ondergaan. In 1971 werd dit door de NeVoBo verplicht gesteld. Deze sportkeuring vond o.a. in Lochem en in Groenlo plaats, maar ook bij dr. Plooij in Borculo. Het was een heel geregel om dit voor elkaar te krijgen. Eerst in 1987 werd de verplichte sportkeuring afgeschaft. Eind jaren 70 ging er een aantal jaren een grote groep liefhebbers naar het Vonk-toernooi in Coevorden. Vrijdagmiddag vertrekken, in tenten slapen, veel feesten en ook nog mee doen aan het buiten volleybaltoernooi. Dat waren echte happenings. Door de komst van deze jeugdleden maar ook van de eerste recreanten groeide de vereniging gestaag door tot zo’n 140 leden begin 1976 en, mede als gevolg van het eerste schoolvolleybaltoernooi, naar ruim boven de 200 in 1978. Op de feestavond in april 1978 werd het 200e lid, Ineke Dommerholt, door voorzitter Henk van der Weij in het zonnetje gezet. Op die feestavond werd er door het uit eigen leden bestaande cabaret “Oesh Oesh” een prachtige voorstelling gegeven.

foto 200e lid

Voorzitter Henk van der Weij huldigt het 200e lid Ineke Dommerholt met op de achtergrond de leden van “Oesh Oesh” v.l.n.r. Ton van Uem, Maurice Klomberg, Ans Siebelder, Arie de Graaf en Mathilde Klomberg.

Om de sterke ledengroei in die jaren, zowel bij Gemini als in het district, aan te geven de volgende cijfers:

Het district kende in 1967 nog maar 1000 leden en in 1979 al 5364. Het 1000e lid was in januari 1967 Janny ten Kate van Gemini en het 999e lid was Anneke Amerongen. Het aantal competitie spelende leden bij Gemini liep op van 71 in het seizoen 1975-1976 via 116 in 1976-1977, 161 in 1977-1978 naar 181 in het seizoen 1978-1979. In dat laatst seizoen speelden er 16 teams in de competitie. Zij speelden allen op zaterdag hun thuiswedstrijden, zodat er regelmatig van 10.00 – 18.00 uur op 4 velden werd gespeeld

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget