periode 1982 – 1992

In de ledenvergadering van 5 oktober 1982 werd Theo Jonker gekozen als opvolger van Henk van der Weij, die in deze vergadering werd benoemd tot ere-lid.
In het seizoen 1982-1983 bestond het bestuur verder uit: Rudi Felgner, penningmeester, Agnes Boon, secretaresse, Ton van Uem, voorzitter van de Jeugdcommissie en Ans Siebelder, voorzitter van de Technische Commissie. Hiervan gaven Agnes en Ton te kennen aan het eind van het seizoen hun functie neer te leggen. Het bestuur had voldoende te doen om de primaire zaken allemaal te regelen zodat er van extra activiteiten nauwelijks sprake was. In maart 1983 besloot Theio Jonker zijn functie ter beschikking te stellen vanwege grote meningsverschillen binnen het bestuur over zaken die buiten zijn medeweten waren uitgevoerd. Hij wilde daar geen verantwoordelijkheid voor dragen.
In dat seizoen waren er bij de recreanten zo’n 30 dames
(2 trainingsgroepen) en 20 heren (1 trainingsgroep). Gezien deze aantallen werd besloten dat de recreantenvertegenwoordiging niet meer in de Technische Commissie zou plaatsvinden, maar dat er een specifieke Recreanten Commissie (R.C.) zou worden gevormd waarvan de voorzitter in het bestuur zou zitten. Ook werd besloten een specifieke commissie op te richten voor het organiseren van allerlei evenementen buiten het volleybal om (E.C.). Onder deze E.C. viel ook de redactie van de Lancering.

In oktober 1985 werd in het bestuur Ans Siebelder opgevolgd door Erik Oordt en Jan Dijkman (II) door Annie Zikken. In de jeugdcommissie werden voor het eerst 2 jeugdleden (Silvio Pleijte en Karin Brinkerhof) opgenomen met alleen uitvoerende taken Op 1 november 1986 stopten de bestuursleden Mathilde Klomberg en Gerrit de Boer. Als opvolgers werden benoemd Peter Timmermans en Helga Udo, resp. als voorzitter van de J.C. en de E.C.. Op 26 oktober 1987 werd Berto Reinders in het bestuur benoemd als voorzitter van de T.C. als opvolger van Erik Oordt. Ook werd de T.C., die uit een afdeling technische zaken en een afdeling wedstrijdwezen bestond, bijna volledig vernieuwd. Op 3 november 1988 werd Henk Kruisselbrink de nieuwe secretaris en Jan Eelderink de voorzitter van de E.C.. In november 1989 werd het bestuur uitgebreid naar 8 functies. Van de T.C. werd het wedstrijdwezen afgesplitst. Voorzitter T.C. werd Paul van der Pol en wedstrijdwezen Berto Reinders. Voor de functies van voorzitter J.C. en E.C. waren echter geen kandidaten zodat er vacatures bleven. Ook het aantal beschikbare leden in de commissies werd steeds geringer, zodat ook daar vacatures ontstonden. E werd veel gesproken en geschreven over de weinige bereidheid bij leden om wat te doen voor de vereniging. Er was sprake van gelatenheid maar ook van overorganisatie. Eerst in november 1991 werd het bestuur weer compleet. Voor de toen aftredende Rudi Felgner werd Hemmie Heutinck penningmeester, voor Annie Zikken kwam Dinie Stegeman als voorzitter R.C., voor Paul van der Pol kwam Manna te Riet o/g Scholten als voorzitter T.C. en voor de vacante functies voorzitter J.C. Koen van der Weide en voorzitter E.C. Joop Sluiter. In november 1992 werd Sietzke Janszen voorzitter wedstrijdwezen en Roland Liebrand voorzitter E.C. Op de ledenvergadering van 16 november 1993 werd Carina Garritsen tot voorzitter van de J.C. benoemd. In die vergadering nam Maurice Klomberg, na 10 seizoenen, afscheid als voorzitter van Gemini. Een opvolger voor hem was er helaas niet te vinden. Gedurende deze jaren is de samenstelling van de alle commissies regelmatig gewijzigd, zowel in aantal als qua personen. De laatste jaren werd het steeds moeilijker om nog leden enthousiast te krijgen om wat te doen voor Gemini. De commissies werden dan ook steeds kleiner.
De laatst jaren had de vereniging financieel redelijk goed geboerd, zodat over deze periode gesteld kan worden dat het aantal vrijwilligers van veel naar steeds minder ging en het batig saldo van niets naar steeds meer. Een financieel gezonde vereniging kwam dus zonder voorzitter.

Een aantal te vermelden belangrijke zaken uit deze periode zijn nog:

Het ledenbestand was sedert het 200e lid in 1978 weinig meer gegroeid. In de ledenvergaderingen van begin 80’er jaren werd het probleem van gebrek aan aanwas van nieuw jongens veelvuldig aangekaart. De nieuwe jeugdleden waren allemaal meisjes. Na het seizoen 1983 –1984 daalde het aantal leden van 215 in oktober 1983 naar 185 in juni 1984. Daarna ging het weer beter, want op 1 oktober 1984 waren er inmiddels al weer 222 leden, op 1 oktober 1985 237 en op 1 november 1986 241. In oktober 1988 waren het er 225, in 1989 zo’n 240 en in mei 1991 ruim 250. Daarna zakte het ledental geleidelijk weer terug richting 200.

Midden jaren ’80 kende Gemini een top aantal teams in de competitie.In het seizoen 1985-1986 waren dat bijv. 6 heren- 7 dames- en 8 jeugdteams. In dat seizoen werd de 5e klasse ingesteld. Gemini was toen bij zowel de dames als de heren met minimaal 1 team vertegenwoordigd in alle districtsklassen. In het seizoen 1988-1989 werd de promotieklas ingevoerd, waarin zowel dames als heren 1 dat seizoen werd ingedeeld. Omdat er in die jaren gekozen was om alle thuiswedstrijden in de sporthal af te werken werden er op sommige dagen soms wel van 08.30-20.00 uur competitie wedstrijden gespeeld.

De recreantenafdeling groeide. In het seizoen 1982-1983 kende Gemini 2 trainingsgroepen voor dames recreanten o.l.v.Rob van der Lee en 1 herengroep o.l.v. Jan Dijkman (I). Veel nieuwe recreanten volgden en de groepen werden steeds maar groter. In de seizoenen tussen 1988 en 1998 waren er zo’n 10 teams actief bij de recreatie toernooien die al vanaf 1976 werden gehouden. Het ging hier om maximaal 7 dames, 3 heren en 2 mixed teams. Vele jaren werd het seizoen afgesloten met het krenten-mix toernooi voor recreantenleden en hun aanhang. De organisatie hiervan was in handen van het Dagelijks Bestuur die ook het krentenbrood moest smeren. Met de teuggang van het aantal recreanten verviel ook dit afsluitingstoernooi.

Vele jaren werd en er voor het begin van de competitie voorbereidingtoernooien gehouden in de sporthal. Meestal waren dat 2 zaterdagmiddagen, 1x voor de hoogste teams en 1x voor de andere teams. De organisatie hiervan lag in handen van de toernooicommissie, Erik Dimmendaal en Henk Brinkerhof.

In april 1985 trainde er voor het eerst op woensdagochtend een damesgroep volleybal overdag. Toch sloeg dit nog niet echt aan. Enkele heren kwamen er zelfs bij. In het seizoen 1986-1987 was de groep nog klein en werd er getraind in het gymlokaal van school Noord en niet in de te dure sporthal. Bij de start van het seizoen 1987 – 1988 was de groep echter zo groot dat het definitief haar plaats had verworven binnen Gemini en werd er weer in de sporthal getraind..


Historie organisatie 1982-1993 1
Sinterklaasfeest voor de mini’s
Er werd veel gedaan om de jeugd bij Gemini te houden en te krijgen. Naast het volleybal werd er door de J.C. als dan niet in samenwerking met de E.C. veel georganiseerd waarbij vooral het jeugdkamp en later ook het mini-kamp heel succesvol waren. Verder gin het o.a. om het Sinterklaasfeest, mini-instuif dagen, middelbare scholentoernooi, open dag voor de basisschooljeugd, het eigen jeugdtoernooi en de uitwisseling met de jeugd uit Reken.

Ook de EC. was zeer actief met bijv.de mixed toernooien, nieuwjaarsrecepties maar zeker ook de kaderavonden. Op 16 juni 1984 werd de competitie afgesloten met een buiten mixed-toernooi op de Sprakelberg..


Vanaf dat jaar werd dat elk seizoen de afsluiting van de competitie. Meestal werd het gespeeld op de voetbalvelden bij Kerkemeijer en soms bij slecht weer in de sporthal. Als afsluiting van het seizoen 1987-1988 op 28 mei 1988 werd dit toernooi genoemd naar Henk Kruisselbrink, de het seizoen ervoor afgetreden sporthalbeheerder die later nog secretaris van Gemini zou worden. Op de nieuwjaarsreceptie in 1987 werd er door Bert Wittenberg een door hem gemaakte videofilm van allerlei activiteiten vertoond. Ook daarna heeft Bert dat nog enkele seizoenen gedaan. Door de vertoning van deze films kon de organisatie van de nieuwjaarsreceptie op veel bezoek rekenen. Historie organisatie 1982-1993 2
Buitentoernooi op de Sprakelberg met op de voorgrond op de rug gezien Henk Kruisselbrink.


In het seizoen 1985-1986 werd er meegedaan aan twee promotieprogramma’s van de NeVoBo nl. het “trainingsstageplan” en het “scholenplan”. In het kader van het scholenplan werden er door een bondstrainer demonstratie trainingen verzorgt op de basis scholen. Dit heeft nog wel enkele nieuwe leden opgeleverd.
Op zaterdag 18 juni 1988 werd er voor het eerst een stratenvolleybaltoernooi georganiseerd. De eerste jaren werd er alleen door ca. 40 stratenteams deelgenomen.

Toen de deelname wat minder werd en het bedrijfstoernooi niet meer bestond, mochten er ook bedrijfsteams deelnemen en teams samengesteld uit families, vrienden en vriendinnen. Ook is er een keer een poging gedaan om het toernooi nieuw leven in te blazen door naast de recreatieve klasse een prestatieklasse in te voeren.


Historie organisatie 1982-1993 3
De uitreiking van de “VoKoBa bokaal” in 1984 aan Chris Korten, huidig Gemini-lid en toen aanvoerder van Olympia
Op 29 december 1984 werd voor de eerste keer op initiatief van Gemini het “VoKoBa treffen” (volleybal-korfbal-badminton) georganiseerd. Wie mocht zich de beste binnensportvereniging van Borculo noemen. ‘s Ochtends streden de jeugdleden van de korfbalvereniging Olympia, badmintonvereniging Babo en Gemini met elkaar in de niet eigen sport. Het treffen werd afgesloten met penalty’s schieten op de keeper van de voetvalvereniging Reünie. ’s Middags was het dan de beurt aan de senioren. De eerst 2 edities van dit treffen werd gewonnen door Olympia en de volgende 3 door Gemini. In 1988 mocht Gemini de wisselbeker definitief in haar bezit houden en kwam er ook een eind aan dit sportieve, maar ook gezellige, treffen.
Dat probeersel mislukte echter geheel. Het toernooi is inmiddels traditie in Borculo en wordt nu sedert 1994 gespeeld op de eerste zaterdag en eventueel vrijdagavond van het nieuwe jaar. Het toermooi is nog altijd recreatief van opzet en er wordt gespeeld met mixed-teams (minimaal 2 dames of 2 heren in het veld). Het toernooi kende heel grote aantallen deelnemende teams maar ook enkele jaren een kleinere bezetting. De laatste jaren wordt er deelgenomen door ca. 24 teams. Historie organisatie 1982-1993 4 Stratentoernooi op 3 velden in de oude hal

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget