periode 2005 – 2008

Bestuur

In de algemene ledenvergadering van 11 oktober 2005 wordt Ard Kistemaker, na zijn voorgenomen benoeming in de ledenvergadering van 12 oktober 2004 en na een jaar meegelopen te hebben in het bestuur, definitief benoemd tot voorzitter van Gemini als opvolger van Henk Brinkerhof.

Secretaris Hans Kousman, die ook zijn functie neer wilde leggen, besloot nog maar door te gaan omdat er geen opvolger voor hem was gevonden.
Verder maken deel uit van het bestuur: Rianne Fokkers (Penningmeester), Gerrit de Boer (Voorzitter Commissie Volleybal), Bert van der Weide (Voorzitter Commissie W.A.A.Z.) en Nick Reinderink (Voorzitter E.C.)
Door de ledenvergadering worden, de op voordracht van het bestuur reeds tijdens de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum genoemde leden, Jan Dijkman (II), Herman Kistemaker, Hans Kousman en Rob van der Lee benoemd tot erelid van Gemini vanwege hun vele verdiensten voor de vereniging gedurende hun 40-jarig lidmaatschap. Ter herinnering krijgen zij een oorkonde uitgereikt.

In de algemene ledenvergadering van 10 oktober 2006 wordt afscheid genomen van Hans Kousman (10 jaar secretaris) en Rianne Fokkers (4 jaar penningmeester). Als opvolgers worden aangesteld: Gerrit de Boer (Secretaris), Annemarie Voskamp (Penningmeester) en als opvolger van Gerrit de Boer, Menno ter Braak (Voorzitter Commissie Volleybal). Er wordt een sponsorcommissie ingesteld en er wordt gedacht aan het instellen van een jeugdcommissie.

Henk Kruisselbrink, oud secretaris en lid van verdienste, overlijdt op 28 maart 2007 op 76 jarige leeftijd. Veel leden nemen afscheid van hem..
In de algemene ledenvergadering van 23 oktober 2007 maakt voorzitter Ard Kistemaker bekend, dat hij aan het eind van het seizoen zal stoppen als voorzitter omdat hij voor zijn werk zal gaan verhuizen. Bert van der Weide is niet herkiesbaar na 5 jaar voorzitterschap van de Commissie Wedstrijd-, Arbitrage-, en Algemene Zaken. Aangezien er geen directe opvolger is, wil hij de functie nog 1 seizoen waarnemen en daarbij Johan Nijenhuis inwerken die daarna de functie zal gaan overnemen.
Op 28 mei 2008 wordt er een extra algemene ledenvergadering gehouden tijdens een trainingsavond in ’t Timpke. Op de uitnodiging aan de leden was vermeld dat om besluiten te kunnen nemen over 2 onderwerpen er statutair 2/3 deel van de stemgerechtigde leden aanwezig dienden te zijn. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de vergadering geen doorgang vinden, maar zou er direct daarna een tweede vergadering worden gehouden die dan wel besluiten kon nemen. Er zijn veel leden aanwezig maar toch niet het vereiste 2/3 deel van de stemgerechtigde leden. In de tweede vergadering wordt besloten dat per 1 juli 2008 Buitencentrum Kerkemeijer voor 3 seizoenen de nieuwe hoofdsponsor is in samenwerking met Teamsport.com. De vereniging zal dan Kerkemeijer Gemini gaan heten. De sponsors zijn de opvolgers van de Willems Groep BV en Intersport Schuurman, die liefst 13 seizoenen als hoofdsponsors aan Gemini verbonden zijn geweest.
Verder worden de herziene Statuten en Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.
De belangrijkste wijziging in de statuten is, dat het verenigingsjaar gaat lopen van 1 juli t/m 30 juni in plaats van 1 september t/m 31 augustus.
Bert van der Weide wordt benoemd tot voorzitter, als opvolger van Ard Kistemaker, en Johan Nijenhuis tot voorzitter van de Commissie W.A.A.Z. Op voordracht van het bestuur wordt Ard Kistemaker door de ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging.

Algemeen

Een aantal teams krijgen een nieuw, gesponsord tenue. Het shirtje is nu donkerblauw met wit en een rode streep over de schouder en rode nummers. Het broekje is ook donkerblauw.

De vereniging heeft slechts 1 seizoen voldoende regioscheidsrechters, de andere seizoenen is het weer behelpen. Er worden wel elk seizoen nieuwe scheidsrechters opgeleid en verhoogd in code, zodat het bestand, ondanks verloop, toch goed blijft.

De gemeentelijke subsidie is door de armlastige nieuwe gemeente Berkelland enkel geharmoniseerd, waardoor de subsidie voor de vereniging is verminderd. Het daarna nieuw vastgestelde subsidiebeleid geeft blijvend een lagere subsidie, hetgeen mede leidt tot jaarlijkse kleine contributieverhogingen.

Twee leden volgen de cursus Jeugdsportcoördinator van de Borculose Sport Federatie.
Naar aanleiding van een door hen gehouden enquête onder de jeugdleden is men samen met de BSF bezig gegaan om het jeugdbeleid binnen de vereniging te verankeren. Uitkomst is o.a. dat men voorstelt om een jeugdbestuur op te richten met een specifiek takenpakket.
Op 17 oktober 2007 vindt er een ouderavond plaats die door 47 ouders wordt bezocht. Er worden vele onderwerpen besproken, o.a. het jeugdbeleidsplan 2007 en het opzetten van een jeugdcommissie. Daarvoor stellen zich 6 ouders beschikbaar. Tot een concrete invulling komt het echter nog niet.

Enkele leden volgen de cursus Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO).
Twee leden volgen de cursus “Kanjers in de Sport”, welke als doel heeft om de deskundigheid en vaardigheid van jeugdbegeleiders in de sport te bevorderen.

Aan de Grote Clubactie wordt elk jaar meegedaan. De beste 5 jeugdige lotenverkopers van de actie in 2006 winnen een volleybalclinic met de dames van Arke Pollux in Oldenzaal. (Zie onder Historie: Acties)

Dinsdag 18 april 2006 wordt, na een voorbereiding van ruim 1½ jaar, na vele overleggen en wijzigingen in het concept, door de voorzitters van 6 volleybalverenigingen uit de gemeente Berkelland een convenant getekend waarin de mogelijkheden tot vrijwillige samenwerking op een aantal terreinen is vastgelegd. Boemerang (Eibergen), DIO (Gelselaar), Dynamo (Neede), Tornax (Ruurlo), Vios (Beltrum) en Gemini zijn de deelnemers aan dit convenant, Revoc (Rekken) en Rivo (Rietmolen) hebben (nog) geen behoefte aan samenwerking. Jaarlijks vindt er wel een overleg plaats en incidenteel kan men op een bepaald terrein elkaar ook helpen.
DIO valt af en Revoc treedt toe tot het convenant.

Elk seizoen komt de Lancering vijfmaal uit en is er één speciale editie voor het
Willems Nieuwjaarsvolleybaltoernooi. Jan Dijkman (II) haalt weer voldoende advertenties binnen om de Lancering 5x per seizoen uit te brengen in de periode 2007-2010.
In september 2007 wordt een door Tijmen en Tom Altena gemaakte, totaal vernieuwde site op het world wide web geplaatst. De site krijgt al snel veel bezoekers en ook veel reacties.

In de ledenvergadering van 23 oktober 2007 wordt het bestuursvoorstel goedgekeurd waarin wordt geregeld dat ingaande het seizoen 2007-2008 de scheidsrechters een vergoeding kunnen krijgen voor elke gefloten wedstrijd. Herman Kistemaker wordt gecertificeerd PvB beoordelaar, waardoor hij kandidaat scheidsrechters de Proeve van Bekwaamheid af mag nemen.
Op initiatief van de NeVoBo wordt “de week van de scheidsrechter” ingesteld om aan hen extra aandacht te schenken. Ook de meeste Gemini scheidsrechters ontvangen die week een presentje van het team dat zij fluiten.

Het contract met de hoofdsponsors Willems Groep BV en Intersport Schuurman wordt elk seizoen verlengd, laatstelijk tot 30 juni 2008. Dan eindigt de sponsorovereenkomst met de Willems Groep BV en daarmee automatisch ook die met Intersport Schuurman. Zij zijn dan liefst 13 seizoenen als hoofdsponsor aan Gemini verbonden geweest.

Evenementen

Geheel 2005 is het jubileumjaar voor de viering van het 40-jarig jubileum van Gemini. Allerlei activiteiten worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen door de jubileumcommissie en de E.C. Als afsluiting is er ’s middags een receptie en ’s avonds een grandioze feestavond voor seniorleden met aanhang. Het topvolleybal vindt door omstandigheden eerst plaats in september 2006. (Zie Historie. Het 40 jarig jubileum)

In de overige seizoenen worden door de E.C. weer van allerlei Evenementen georganiseerd zoals Sinterklaas voor de jongste jeugd, de 18e, 19e en 20e editie van het recreatieve Willems Nieuwjaarsvolleybaltoernooi voor mixed-teams, de nieuwjaarsreceptie, er wordt 3x mede uitvoering gegeven aan een Slenterfeest/Parapluparty van de gezamenlijke Borculose horeca welke geld oplevert voor de vereniging, filmavonden voor de jeugd, de mini’s gaan naar Kernies Familienpark in Kalkar (Duitsland) en Oranjestad in Drente en er is voor hen een doemiddag, 2x gaat de oudere jeugd “survivallen” in Eibergen.. Als seizoensafsluiting is er tweemaal een onderling buitentoernooi en BBQ voor senioren en oudste jeugd. In 2007 is er een leuke avond alleen voor de vrijwilligers


Seizoensafsluiting met openluchtbarbeque


Het Jeugdkamp


De mini’s gingen naar Kalkar


De Nieuwjaarsreceptie


Een indruk van een Nieuwjaarsvolleybaltoernooi

Samen met de BSF werd er tweemaal op vrijdagmiddag een sportuurtje georganiseerd voor kinderen van 3 ½ t/m 8 jaar. Als vervanging van het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi voor de groepen 7 en 8 werd er tweemaal in samenwerking met de BSF, de gymnastiek- en de korfbalvereniging een sportkennismaking voor kinderen van 4 t/m 8 jaar georganiseerd met
als slogan ”Kies je sport”. Al deze activiteiten kenden een goede opkomst, zijn goed geslaagd en het leverde ook nieuwe leden op.

Op uitnodiging van de VC Reken wordt in april 2006 met een aantal jeugdleden een bezoek gebracht aan de Duitse partnergemeente van Borculo. Hier worden in het kader van een 4-landentoernooi een tweetal interlandwedstrijden voor meisjes junioren t/m 18 jaar bekeken.

Het volleybal

Seizoen 2005-2006

Door terugtrekking van een team in een divisie krijgt vlak voor de start van de competitie Dames 1 alsnog recht op promotie naar de 1e klas. Na het oplossen van enkele problemen wordt voor het sterk verjongde team de promotie geaccepteerd.
Aan het seizoen wordt deelgenomen door 5 dames, 3 heren, 1 jongens A, 1 meisjes A, 1 meisjes B, 1 mixed B, 2 meisjes C en 2 meisjes D teams. Dames 4 en Heren 3 spelen op woensdag hun thuiswedstrijden, alle andere teams op zaterdag.
Het mixed team speelt in een jongens klasse. Aan de voorjaarscompetitie wordt ook deelgenomen door een derde meisjes D team. Meisjes C1 en Jongens A1 spelen in de voorjaarskompetitie in de topklasse. Kampioen worden Dames 2 in de 3e klas, Mixed B in de 2e klas en Meisjes C2 in de 3e klas. Dames 1, Dames 4 en Heren 2 degraderen uit resp. de 1e, de 3e en de 1e klas. De jongste jeugd neemt deel aan CMV toernooien op verschillende niveaus. Aan de recreanten toernooien wordt deelgenomen door 2 dames en 2 herenteams die zowel promoties als degradaties meemaken.


Dames 2 Kampioen


Meisjes C2 kampioen


Mix B1 kampioen

In het regiobeker toernooi haalt Heren 1 de halve finale waarin het thuis met 1-3 verliest van het in de regiodivisie spelende Reflex uit Duiven.
Het jongens team (Gemini-Tornax) haalt de finale. Deze wordt in Eibergen tegen Set Up ’65 uit Ootmarssum met 3-0 (25-19, 25-17 en 25-17) verloren.


Het Jongens A team met trainers Björn Stomps en Henk Brinkerhof

Voor het eerst sinds jaren wordt er weer deelgenomen aan de voorrondes van de Nederlands Open Club Kampioenschappen met een meisjes A en een meisjes C team. Ondanks dat beide teams in de sporthal in Goor direct worden uitgeschakeld is het een leuke ervaring voor de meisjes en trainer/coaches.


Meisjes A NOJK 2006


Meisjes C NOJK 2006

Er worden 5 jeugdleden geselecteerd voor de regiotrainingen. Eén ervan stroomt door naar de Nederlandse Volleybal School (NVS).

Harry Walgemoet slaagt voor Verenigings Trainer 2 (VT2) en Marian Bakker doet mee aan een interne korte jeugdtrainerscursus.

Seizoen 2006-2007

Bij de thuiswedstrijden wordt het zaalcorvee ingevoerd ter ondersteuning van halleider Jan Dijkman. De seniorenteams en Meisjes A helpen bij opbouwen en opruimen van de velden
Het seizoen word gestart met 4 dames, 4 heren, 1 meisjes A, 1 meisjes B, 1 mixed B, 1 meisjes C en 2 meisjes D team. Het mixed team speelt in een jongens klasse. Meisjes A1 speelt in de hoofdklasse en in de voorjaarskompetitie in de topklasse. In de najaarscompetitie speelt nog 1 meisjes D team, de andere twee gaan spelen als C-teams. Alleen Heren 3 speelt haar thuiswedstrijden op woensdagavond, alle andere teams op zaterdag.
De jongste jeugd neemt met een aantal teams deel aan de CMV toernooien.
Aan de recreantentoernooien wordt deelgenomen door 2 heren- en 2 damesteams. Daarbij is 1 damesteam van de maandagochtend groep volleybal overdag. Promoties en degradaties volgen hier elkaar op.
Voor aanvang van de kompetitie ‘06-‘07 gingen Meisjes A1 en B1 op een tweedaags trainingskamp naar Reken met natuurlijk elk ook een wedstrijd tegen een team van VC Reken 1974.

Kampioen worden de Mini D1 in de 1e klas, Meisjes C2 in de 3e klas en Meisjes B1 in de hoofdklasse. De mini’s bereiken bij de regiokampioenschappen een plaats bij de beste 8.


Mini D1 wordt kampioen


Meisjes C2 wordt kampioen


Meisjes B1 wordt kampioen

Heren 3 en 4 worden beide laatste in de 3e klas.

Het jongensteam speelt weer de finale van de regiobeker. In de sporthal te Ootmarsum wordt teleurstellend met 3-1 (25-19, 19-25, 25-22 en 25-23) verloren van Apollo 8 uit Borne.


Voor dit team is het de tweede poging op een eerste plek

Aan de voorronde voor de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen wordt deelgenomen door een Meisjes A team in Denekamp en Meisjes B team in Losser. Beide teams worden uitgeschakeld.


Het Meisjes B team op het NOJK

Er gaan 8 meisjes van de A, B en C-jeugd naar de regiotrainingen. Voor de Nederlandse Volleybal School worden 2 C-meisjes en 1 B-meisje geselecteerd.

Seizoen 2007-2008

Aan de kompetitie wordt deelgenomen door 4 dames, 3 heren, 2 meisjes B, 3 Meisjes C en 1 meisjes D team. Door herindeling van de teams spelen in de voorjaarskompetitie 2 Meisjes C teams en 2 Mini-D teams op niveau 5. Daarnaast doen er 3 teams mee aan het CMV niveau 4 en 4 teams op niveau 2. Meisjes B1 en C1 spelen in de hoofdklasse en de tweede seizoenshelft in de topklasse. Aan de recreantentoernooien wordt deelgenomen door 2 Herenteams en 1 Damesteam uit de maandagochtendgroep. Alle teams krijgen te maken met promotie en degradatie. De Dames recreantengroep is door een gebrek aan leden opgeheven.
Heren 3 speelt op woensdagavond haar thuiswedstrijden, alle andere teams op zaterdag.

Kampioen wordt het mini D2 team op niveau 5, 2e klas.


Mini D2 wordt kampioen

Op de regiokampioenschappen in Almelo worden de mini’s 3e in de poule

Heren 2 verliest het kampioenschap in de 2e klas door setverlies in de laatste 2 wedstrijden en eindigt als tweede. Hierdoor mag het team opvullingswedstrijden spelen, die ze allemaal verliezen. Toch volgt aan het eind promotie naar de 1e klas.


Heren 2 2007-2008

Het Meisjes team (Meisjes B1 met aanvulling van enkele jeugdleden uit Dames 1) haalt de halve finale van de regiobeker. Daarin wordt in Vorden, na een spannende en gelijkopgaande strijd, met 3-1 verloren van de meisjes van Dash.(25-20, 25-23, 13-25 en 25-22)
Op 5 januari 2008 neemt het team deel aan de voorronde van de NOJK B-jeugd in Veenendaal en levert daar een prima prestatie. Door nipt verlies sneuvelt het team in de kruisfinale.

Er gaan 5 meisjes C naar de regiotraining. De A en B meisjes zien de regiotraining niet meer als uitdaging. Bert Ribbers van Buitencentrum Kerkemeijer komt me het idee zelf extra trainingen te gaan geven aan talentvolle meisjes waar hij wel een financiële bijdrage aan wil leveren. Ook de ouders van de deelnemers dragen bij aan de kosten. Zo ontstaat de “Volleybalschool Gemini Borculo” John Schuurman van Teamssport.com raakt ook enthousiast en schenkt de groep nieuwe shirts. Met de groep wordt op 13 zondagen van 11.00 – 13.00 uur getraind o.l.v. de trainers Gerit de Boer en Han Somhorst.

De trainingsgroep van de Volleybalschool op zondag

Marjon Voskamp slaagt voor trainersopleiding VT2.
Jan Dijkman stopt aan het eind van het seizoen als halleider.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget