Historie: De Fusie

Rob van der Lee, bij Gemini bekend als de eerste voorzitter, kwam in 1963 naar Borculo en meldde zich in 1964 aan als lid van C.A.F.. Het enige damesteam had nauwelijks bezetting en het enige herenteam, dat inmiddels in de 2e klasse speelde, kende nog slechts 6 spelers. Hij werd dan ook meteen toegevoegd aan het herenteam, ondanks dat hij, zoals hij zelf beweert, nauwelijks een bal kon spelen en ook de spelregels niet kende. In november 1964 kwam de vereniging ook nog zonder voorzitter te zitten, waarna Rob begin 1965 waarnemend voorzitter werd. Toen Rob in Borculo kwam wonen, werd hij de achterbuurman van Gerrit Wormgoor, die in die dagen voorzitter was van de Volleybal Vereniging Noordijk, V.V.N.. Ook deze vereniging had, evenals C.A.F., te kampen met een chronisch ledentekort. In 1965 vatten zij toen samen het plan op om beide verenigingen te laten fuseren.

In een vergadering van beide besturen (aanwezig: 6 leden van C.A.F. en 3 leden van V.V.N.) op 1 juni 1965 werd besloten dat de fusie definitief door zou gaan. Verder werden in deze vergadering de volgende punten behandeld of besluiten genomen:

De training zal op zaterdagmiddag plaatsvinden in Neede tot dat de gymzaal in Borculo klaar is. N.V.C. (Needse Volleybal Club) zal gevraagd worden een half uur eerder te beginnen zodat er om 15.30 uur getraind kan worden.

De contributie bedraagt voor niet NeVoBo-leden f 1,35 per maand en voor NeVoBo-leden f 1,75 + f 5,00 voor het NeVoBo-lidmaatschap. V.V.N. heeft geen donateurs en C.A.F. wel. Door de donateurscommissie is al heel wat geld opgehaald. Misschien ontvangt men ook nog een subsidie van de gemeente. V.V.N. brengt 1 net met palen en 5 ballen mee. Voorlopig is er dus nog genoeg materiaal. De heren Johan Bolster en Henk Servaas zullen de teams samenstellen. Waarschijnlijk wordt er door 1 dames- en 3 herenteams deelgenomen aan de competitie. De dames gaan spelen in rode shirts van C.A.F., heren 1 in rood/gele shirts van V.V.N., heren 2 in rode van C.A.F. en heren 3 in shirts van Reünie.

Er worden 3 nieuwe namen voor de vereniging voorgesteld, nl. Cycloon, Tornado ’65 en Blokkers. Er wordt een voorstel gedaan voor het nieuw te vormen bestuur:

Rob van der Lee, voorzitter, Rudi Felgner, penningmeester (beide van C.A.F.) Gerrie Kurz, secretaresse en de leden Gerrit Wormgoor en Gerda Lubberdink (allen van V.V.N.), Hans Christophersen, Jan Dijkman (I), Dick Müller en Annie van Rijn.(allen van C.A.F.) Er wordt besloten een algemene ledenvergadering te houden op 15 juni 1965.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget