Periode 1965 – 1982

Op bestuursniveau volgden er in de beginjaren de nodige aanpassingen. Na in zijn C.A.F. periode en in het jaar als voorzitter van Gemini veel inzet en energie in de vereniging gestopt te hebben, gaf Rob van der Lee in de ledenvergadering van 23 juni 1966 de voorzittershamer over aan Henk van der Weij. Ook de andere oprichter en vice-voorzitter, Gerrit Wormgoor, stopte toen. Het bestuur wisselde in de jaren die volgden nog al eens van aantal. Het dagelijks bestuur van 3 personen werd aangevuld met 2 tot 5 personen als algemeen bestuurslid. In die jaren zijn voor korte tijd bestuurslid geweest o.a. Theo Franck, Rob van der Lee, Herman Zieverink, Herman Kistemaker, Bertha Tragter, Nico Helle, Henk Lebbink, Frans Overbeek, Guus Twellaar en Ben te Velthuis. Zoals ook al bij C.A.F. zat Jan Dijkman (I) als bestuurslid in de Technische Commissie, waarvan hij in 1968 voorzitter werd. In de T.C. kwamen toen o.a. Rob van der Lee en Gerrit de Boer. In 1972 kreeg Jan er in het bestuur een collega T.C.-lid bij in de persoon van Henk Brinkerhof en in de T.C. kwam Rob van der Lee scheidsrechterscoördinator. In 1977 kwam ook de voorzitter van de pas opgerichte Jeugdcommissie, Ton van Uem, in het bestuur. Gemini had in die jaren al wel een feestcommissie, die echter niet in het bestuur vertegenwoordigd was. Zij organiseerden jaarlijks een aantal activiteiten voor zowel alle seniorenleden als alleen het kader. Op vrijdagavond 9 februari 1968 organiseerden zij een contactavond voor alle leden met aanhang bij café restaurant Masselink. Doel was dat de leden elkaar beter zouden leren kennen. Er werden van allerlei spellen gespeeld en er waren mooie prijzen beschikbaar. Het werd een leuke, en voor velen een late avond. Nauwelijks was iedereen vertrokken of er was een flinke brand bij Masselink.

Contributiekaart

Op 7 november 1969 werd er wederom een contactavond gehouden bij Masselink vanwege het 10 jarig bestaan (oprichting C.A.F.) Er kon worden gesjoeld en gekegeld, er was een bingo en ook kon er een dansje worden gemaakt.

Op 28 februari 1970 was er een dropping met 78 deelnemers. In de jaren daarop volgden nog een kegelavond, puzzeltochten, een barbecue, een spellendag, nieuwjaarsrecepties, (mix)afsluitingstoernooien en de weekenden met de volleyballers uit Reken. De jeugdcommissie organiseerde, naast hun volleybaltechnische taken, ook allerlei andere activiteiten voor de jeugd zoals o.a. een mini spelmorgen, mini-toernooien, Sinterklaasfeest. Penningmeester Rudi Felgner kreeg eerst met behulp van een aantal “contributielopers” (leden die maandelijks aan de deur de contributie ophaalden “wel graag gepast geld”), de contributie binnen. Dat was heel veel werk.

Voor het seizoen 1972-1973 werd de leden voor het eerste verzocht via de bank te betalen door een machtiging tot automatische betaling af te geven. De verenigingscontributie bedroeg dat seizoen f 24,00 voor leden beneden de 16 jaar, f 36,00 voor leden van 16-18 jaar en studerende senioren en f 48,00 voor leden van 18 jaar en ouder. De bondscontributie bedroeg dat seizoen voor senioren f 23,00 voor junioren f 16,00 voor aspiranten f 11,00 en f 7,00 voor pupillen. Voor leden die niet meededen aan de automatische betaling moest een kwitantie worden uitgeschreven. Zij moesten f 0,75 meer betalen. Vanaf dat moment toen werd de contributie 2 x per seizoen geïnd. Toen dit goed liep vond Rudi het ook welletjes en stopte in 1973 als penningmeester. Hij werd opgevolgd door Theo Jonker.

Toen deze echter, door drukke werkzaamheden, de functie neer moest leggen, kwam Rudi in januari 1977 weer terug als penningmeester. In augustus 1974 werd met ingang van dat seizoen het verenigingsjaar vastgesteld op 1 september t/m 31 augustus. Daarvoor liep het van 1 juni t/m 31 mei.

Op 15 augustus 1979 werden de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd. Deze waren op de ledenvergadering van 28 mei 1979 goedgekeurd. Jaren later werd het eerste huishoudelijk reglement binnen de vereniging ingevoerd en vele malen gewijzigd. Gemini kende gedurende deze jaren verschillende leden in de functie van secretaris. Na Gerrie Kurz kwam in 1967 Riekie Willemsen, in 1969 was het Alois Tijdink, in 1972 Jaap Wanders, in augustus 1975 kwam Gerrit de Boer en in oktober 1982 Agnes Boon. In september 1978 vond Jan Dijkman (I) het na zo’n 15 jaar bestuurslid welletjes, waarna Henk Brinkerhof als voorzitter van de T.C. in het bestuur bleef. Deze werd in september 1979 opgevolgd door Maurice Klomberg, die echter in oktober 1981 al weer stopte met deze functie, doordat hij vond dat hij niet echt goed kon functioneren omdat hij door zijn voetbalactiviteiten niet volleybalde en dus niet goed betrokken was bij Gemini. Henk van der Weij vond het in oktober 1982 na 16 jaar voorzitter ook tijd om zijn functie neer te leggen, ondanks dat er nog geen opvolger voor hem was. Hij werd door de NeVoBo onderscheiden met de erepenning en door de vereniging benoemd tot ere-lid.

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget