Gemini ook bij 60+ Sportinstuif

Op donderdagochtend 26 februari 2015 organiseerde de Sport Federatie Berkelland (SFB) in samenwerking met verschillende sportverenigingen de 60+ Sport- en beweeginstuif in Borculo. In sportaccommodatie ’t Timpke deden dertig 60 plussers mee. De ochtend bestond uit een fittest, een individueel beweegadvies en het proeven aan het sportaanbod voor de 60 plussers. Er werd bij een kop koffie of thee begonnen met een korte (medische) vragenlijst op basis waarvan werd beoordeeld of deelnemers alle onderdelen van de test mochten doen. Bij twijfel werden ze geconsulteerd door de aanwezige sportarts Wolter Kluivers. Zo’n 20 studenten Sport en Bewegen van het Graafschap College, met als keuzevak senioren, werden ingezet als testleider. De gehanteerde fittest bestaat uit 7 onderdelen. Aan het eind van de test werd de score individueel doorgenomen met de deelnemers en werd gezamenlijk een passend sport/beweegadvies vastgesteld. De deelnemende ouderen konden het advies gelijk in praktijk brengen want direct na de fittest stonden de verenigingen klaar om hun 60+ aanbod te promoten. Het verenigingsaanbod werd verzorgd door: gymnastiek- en jazzdansvereniging Borchlo, badmintonclub Babo met dynamic tennis en badminton, ABTC de Wildbaan met tennis en volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini in de personen van Jo Baan en Rieky Woestenenk van de maandagochtendgroep en hun trainer Henk Brinkerhof. In een aantal korte oefeningen wilden een aantal ouderen wel aan de beginselen van het volleybal meedoen. Als afsluiting werd er 2 tegen 2 gespeeld op een heel klein veldje. Jo en Rieky hebben daar in heel wat partijtjes hard gestreden, ook tegen de heel enthousiaste leerlingen van het Graafschap College. Een leuke, goed geslaagde ochtend.

De foto’s van de sportinstuif staan op www.sportfederatieberkelland.nl . Op www.Berkellandtv.nl staan ook heel leuke bewegende beelden van deze ochtend.

Sportinstuif 60+ Sportinstuif 60+

Sportinstuif 60+ Sportinstuif 60+

Hoofdsponsoren

Facebook

Facebook Pagelike Widget